Greška

Došlo je do greške.

Moderan pogled na IT infrastrukturu u 6 slika

23.11.2022 17:17 | 0 Biznis IT
Moderan pogled na IT infrastrukturu u 6 slika

Ovakav prikaz modernih tehnologija kroz 6 slika ima za cilj da predstavi kompletan pregled današnje moderne IT infrastrukture, kao i proces prelaska  iz tradicionalnih on-premise okruženja u cloud. Šest slika Cloud tehnologija pruža mogućnost svim uključenim stranama – developerima, programerima i krajnjim korisnicima da imaju transparentan pogled na infrastrukturu, bez obzira na to koji deo te infrastrukture se nalazi u modernom lokalnom data centru ili u cloud-u.

„Nephos je u godinu dana koliko je operativno prisutan u Srbiji, upoznao lokalno tržište, ostvario nekoliko ključnih poslovnih saradnji i projekata i prepoznao potencijal daljeg rasta. Nephos u Srbiju nije došao da bude konkurent lokalnoj IT zajednici nego da u saradnji sa njom gradi bolja digitalna rešenja za sve korisnike u Srbiji i šire“ rekao je Bojan Hadžisejdić, direktor kompanije Nephos.

Pored direktora kompanije, predavanje je održao i Tomislav Tipurić, CTO. On je kroz 2 sata prisutnima preneo znanje sakupljeno kroz više godina rada na terenu sa nekim od najvećih organizacija u regionu i svetu. Od migracije, kontejnera i kubernetesa preko DevOpsa pa do Azure Arca i Azure Synapsa –  svojim predavanjima približili su najnovije tehnologije.

Evo i pregleda moderne IT infrastrukture kroz 6 slika:

Slika1_1.jpg

Slika 1: Početna tačka je migracija; jednostavno je, postoje gotovi alati – primer: preseljenja web stranice s on-premise na cloud (Azure Migrate).Slika2.jpg

Slika 2: Kontejnerizacija – prednost ovog pristupa je da jednom napisana aplikacija na ovom konceptu može biti pokrenuta bilo gdje. Kompleksnost iz Microsoftove perspektive je Containers Apps. Primer aplikacije gde se deploy obavlja kroz portal.Slika3.jpg

Slika 3: Verzioniranje aplikacija – glavni izazov je kako izmenjeni kod završava u aplikaciji. Primer – GitHub actions – kada developer promeni kod, izvršavaju se testovi (da smo sigurni), kontejnerizira se aplikacija, postavlja se image u cloud, automatski se izvršava deploy bez ispada sistema (downtime).

Slika4.jpg

Slika 4: Iako smo u cloudu, svesni smo činjenice da ne može sve u cloud. Primer – Azure Arc – omogućava nam da iz clouda kontrolišemo naše celokupno okruženje, i u cloudu i on-premise.

Slika5.jpg

Slika 5: Slika clouda koji je pun podataka. Naša aplikacija je mikro-servisna aplikacija što znači da svaka od njih ima svoju bazu podataka koje želimo analizirati. Za to koristimo Synapse analytics kroz kojeg povlačimo u data lake. Nakon toga pokrećemo skriptu koja transformiše podatke (spaja baze u jednu tablicu) koja je pohranjena nazad u data lakeu i spremna za prikaz u Power BI-u.

Slika6.jpg

Slika 6: Prethodna skripta pripremila je oko 100 datoteka pohranjenih u blob storage na Azure. Svaka datoteka sadrži naziv posta, tekst, autora i potencijalno sliku. Želimo napraviti dobar mehanizam pretraživanja tih dokumenta i iskoristiti AI alate. Uključujemo Azure Search koji indeksira sve dokumente uz dodatno proširenje indeksa ekstrakcijom ključnih reči, prepoznavanjem poznatih autora, lokacija i sl., a sve kako bismo mogli pretraživati obogaćeni indeks po svim parametrima. 

Digitalna transformacija

Kompanija pomaže partnerima i korisnicima da usvoje digitalnu transformaciju kao podlogu za rast i povećanje konkurentnosti na tržištu. U radu se oslanja na Cloud platforme kao što su Microsoft Azure, Microsoft/Office 365, Google Cloud Platform i Amazon Web Services i sopstveni portfolio usluga za razvoj novih poslovnih modela i rešenja s visokom dodatnom vrednošću.

Nephosov pogled na cloud baziran je na stvarnom iskustvu stručnjaka koje su prikupili radeći na konkretnim projektima.

PR saopštenje

Nema više nestašice procesora, kupci kolektivno otkazuju narudžbine

Vodič kroz Xiaomi Black Friday ponudu: gde sve možete da kupite svoje omiljene uređaje

10604
10605
10606
10607
10608
10609