Greška

Došlo je do greške.

Lenovo beleži rast prihoda devet kvartala zaredom

12.08.2022 13:44 | 0 Biznis IT
Lenovo beleži rast prihoda devet kvartala zaredom

Prihod je porastao na 17 milijardi američkih dolara, što je povećanje od 5% u odnosu na prošlu godinu. 

Prihod od poslovanja nevezanih za računare je dostigao 37%, što ukazuje na to da su se strategija transformacije predvođene uslugama i uporna ulaganja u diverzifikaciju poslovanja isplatile, i da je upravo to ono što pokreće mogućnosti rasta u budućnosti. Ovi novi motori rasta – rešenja i usluge, infrastrukturna rešenja i poslovanje u oblasti mobilnih uređaja – svi su dvocifreno povećali prihod u odnosu na prethodnu godinu, što je doprinelo rastu i sve većoj posvećenosti kompanije Lenovo ka udvostručenju profitabilnosti. Grupa takođe ostaje posvećena udvostručavanju investicija u istraživanje i razvoj, tako da je potrošnja na istraživanje i razvoj povećana za 10% na godišnjem nivou, dok se broj zaposlenih u toj oblasti povećao za 29% u odnosu na prethodnu godinu.

Kompanija Lenovo nastavlja da koristi sve mogućnosti koje pokreću ubrzana digitalna/pametna transformacija i hibridni način rada, dok uspešno prevazilazi čitav niz izazova širom industrije. Sve u svemu Grupa ostaje optimistična u pogledu potencijala za dugoročni rast industrije i mogućnosti koje ulaganje u nove motore rasta pruža. Uverena je da koristeći svoju strategiju i njeno izvršenje, zajedno sa glavnim kompetencijama inovacija, operativnom izvrsnošću i globalno-lokalnim operativnim modelom, ima sve što je potrebno za uspešno prevazilaženje svih makro ili mikro izazova.

Istaknuti finansijski rezultati:

 

Prvi kvartal 22/23

miliona američkih dolara

Prvi kvartal 21/22

miliona američkih dolara

Promena

 

 

Prihod Grupe

16,956

16,929

0,2%

 

Prihod pre oporezivanja

691

650

6%

 

Neto prihod (prihod koji se pripisuje vlasnicima kapitala)

516

466

11%

 

 

Osnovna zarada po deonici (američki centi)

4,39

4,02

0,37

 

„Uspešno smo razvili naše poslovanje i poboljšali profitabilnost deveti uzastopni kvartal, dok je naš iznos prihoda od poslovanja nevezanih za računare dostigao 37%. Ovo su rezultati našeg strateškog predviđanja i snažne egzekucije, zajendo sa našom operativnom otpornošću. Iako eksterni izazovi mogu da opstanu kratkoročno, trend digitalizacije se nastavlja, a hibridni model rada je tu da ostane. Sigurni smo da ćemo iskoristiti ove prilike, i da ćemo nastaviti da investiramo, inoviramo i unapređujemo održivi rast i profitabilnost”, rekao je Yuanqing Yang, predsednik i izvršni direktor kompanije Lenovo.

Saopštenje za javnost

Sjedinjene Američke Države žele dominaciju i u proizvodnji čipova

OnePlus Nord pametni satovi će dolaziti u kvadratnim i okruglim oblicima

10604
10605
10606
10607
10608
10609