Greška

Došlo je do greške.

Budućnost bliža nego što smo mislili

07.08.2002 20:00 | 0 Biznis IT
Budućnost bliža nego što smo mislili Naučnici sa Univerziteta Wisconsin u Medisonu tvrde da su uspeli da simuliraju rad prvog kvantnog računara koristeći postojeću tehnologiju silicijumske izrade. Kvantni računari se oslanjaju na principe kvantne mehanike i koriste fizičke osobine elektrona, kao što je spin, da bi binarno kodirali informacije i njihovom interakcijom izvršili obradu podataka. Najveća prednost, a ujedno i prepreka, upotrebe kvantnih računara je stavljanje pod konkrolu njihovih elemenata ( elektrona ) kao i neodređenost njihovog stanja posle međusobne interakcije, što je neophodno za pravilnu obradu i dekodiranje dobijenog rezultata. Istraživački tim Wisconsin-a je uspeo da prilagodi silicijum-germanijumsku tehnologiju prekidača zahtevima kvantnih granula ( quantumdot ) - čelija koje pod dejstvom elektrostatičnog polja drže zarobljen po jedan elektron. Time se elektroni stavljaju pod kontrolu, a uključivanjem i isključivanjem elektrostatičkih kapija može se kontrolisati proces interakcije takvih jedinica. Neodređenost stanja posle takvih interakcija se može iskoristiti za povećanje produktivnosti i vođenje paralelnih procesa, pošto svaki elektron istovremeno može biti u oba stanja ( 0 i 1 ), tako da bi se postigle ogromne brzine obrade. Naučnici tvrde da bi već sada bilo moguće napraviti jedan takav računar sa čak milion quantumdot jedinica ( matrica 1024 x 1024 ), ali bi morao da radi na "svega" 1GHz. Istraživanja u ovom pravcu se nastavljaju i intenzivno se radi na usavršavanju ove naučnofantastične tehnologije, tako da nam naučnici samouvereno obećavaju da će uskoro imati prvi funkcionalni prototip. Predlažem vam da svi nabavite pse jer bi nam oni mogli biti jedino sredstvo za otkrivanje "infiltracionih jedinica serije 800", ukoliko naravno ne budu ličili na Arnolda. :)


Source: EE Times

Manje, brže, skuplje

Konačno - WinAmp v.3.0 Final

  • Povezane teme:
10604
10605
10606
10607
10608
10609