Greška

Došlo je do greške.

Privatnost korisnika

Benchmark sajt poštuje i štiti privatnost svojih korisnika u najvećoj mogućoj meri, osim u slučaju teškog kršenja pravila Benchmark sajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Svi prikupljeni podaci dobijeni tokom registracije ili prilikom korišćenja sajta namenjeni su isključivo internim potrebama i neće biti distribuirani trećoj strani. Korisnici tokom registracije mogu dati saglasnost da preko emaila primaju obaveštenja od strane Benchmark sajta, ali se u svakom trenutku mogu odjaviti sa mejling liste.