Greška

Došlo je do greške.

Vodič kroz mehaničke tastature

16.04.2016 09:45 | 0 Hardver
Vodič kroz mehaničke tastature

Mehaničke tastature su sasvim posebna kategorija među tastaturama. Mnogi će reći, kraljevi periferija, naročito za one koji intenzivno koriste svoje računare, odnosno svoje tastature, bilo za igranje, bilo za kuckanje. Objašnjavamo sve pojmove vezane za njih, i istovremeno savetujemo kako da se postavite prilikom kupovine.

Mehaničke tastature su relativno nova stvar u svetu računarskih periferija, iako zapravo predstavljaju povratak starom konceptu, kroz noviju, usavršenu formu i raznovrsna rešenja. Kako smo svesni da veliki broj korisnika nije adekvatno informisan o samom pojmu i vrstama mehaničkih tastatura, kao i razlikama između njih (koje mogu biti vrlo značajne), rešili smo da napišemo svojevrstan vodič koji će vam odgovoriti na sva pitanja. Mehaničke tastature, od A do Š, u pitkoj formi, da svima bude jasno. Saznaćete puno toga, a ponajviše zašto na ovakve tastature vredi dati poveće sume novca...


Mehaničke tastature su veoma skupi komadi hardvera. Koštaju petocifren dinarski iznos, od desetak hiljada pa naviše. Zašto dati toliki novac, pa još za tastaturu? Vredi li to tih para? Šta dobijam time? To su samo neka od pitanja koja interesuju naše čitaoce, pa smo rešili da im pomognemo putem davanja egzaktnih i eksplicitnih odgovora. Iako već neko vreme pišemo testove mehaničkih tastatura, treba priznati da se nismo dovoljno potrudili da jasno objasnimo njihove prednosti, a posebno da nismo objasnili koje su razlike među njima, a razlike su znatne. Tome je doprinelo i stihijsko pojavljivanje različitih mehaničkih tastatura.

Mehaničke tastature, od A do Š, u pitkoj formi, da svima bude jasno

Tastature su jedna od osnovnih periferija. Kada razmislite, glavni ulazni i izlazni uređaji PC računara su tastatura i miš (ulaz) odnosno monitor (izlaz). Praksa pokazuje da je uvek dobro investirati novac u ove stavke, jer upravo sa njima vršimo najviše interakcije sa računarom, i drastično utiču na kvalitet iskustva u korišćenju. Stoga i želimo da objasnimo ko bi i zbog čega trebao da razmisli o investiranju u mehaničku tastaturu. Naravno, ona nije za svakoga, nemojte misliti da toga nismo svesni. Trudićemo se da pišemo na što jednostavniji način, kako bi nas što više čitalaca razumelo. Pođimo najpre od osnovnih pojmova...


Mehaničke tastature - pojam

Šta su mehaničke tastature? To su tastature koje ispod svakog tastera imaju svičeve, to jest prekidače. Dakle, mehanizam ispod svakog tastera, sa blago različitim karakteristikama. U zavisnosti od tipa prekidača, rešenja u konstrukciji i tome slično, tasteri imaju različite odlike, kao što su dubina hoda, tip klik, buka koju izazivaju i po tome se tastature ponajviše razlikuju. Ovaj tekst nije vodič i kroz mehaničke tastature i sve prateće tehnologije, već samo kroz ono što treba znati o njima. Stoga se nećemo upuštati u razne dodatne priče, već ćemo se truditi da što konkretnije objasnimo osnove.

tastature2.jpg


Mehanika protiv membrana

Na današnjem tržištu dominiraju membranske, ili scissor-switch (makaze-prekidači) tastature, makar kada govorimo o količinama. Iako postoje još mnoge tastature, za potrebe ovog članka ćemo se u ovom delu fokusirati na membranske tastature kao najrasprostranjenije, i kao glavnog protivnika mehaničkih tastatura, u filozofiji i konceptu korišćenja.

tastature3.jpg

Membranske tastature se baziraju na korišćenju savitljive membrane, kao svojevrsnog sloja ispod tastera. Kada se pritisne taster, membrana ispod njega se takođe pritisne i pravi kontakt sa slojem ispod. Membranske tastature imaju nekoliko mana. Prva je da praktično nema nikakve taktilne povratne informacije, za razliku od mehaničkih tastatura. Druga je da se taster mora pustiti do kraja da bi se registrovao naredni pritisak, dok kod mehaničkih tastatura to nije slučaj i kod njih to rezultuje popriličnim stimulansom za brže kucanje. Takođe, usled nedostatka taktilnih povratnih informacija, ruka i prsti se naprežu više nego što je to slučaj sa mehaničkom tastaturom, posebno kada se korisnik navikne na nju.

tastature7.jpg

Mehaničke tastature su daleko, daleko dugotrajnije, i performanse im se ne degradiraju sa protokom vremena. Isto tako, to su jedine tastature koje se mogu pritisnuti u bilo kakvoj kombinaciji sa ko zna kolikim brojem tastera, gde će se registrovati svi simultani pritisci. Ovu osobinu često nazivamo full N-Key Rollover (treba voditi računa da je ovo u punoj meri dostupno samo na PS/2 konektorima). To je takođe pogodno za korisnike koji izuzetno brzo kucaju i koji su u stanju da postignu izuzetno visoke brzine koje na drugim tastaturama jednostavno ne bi bile moguće.

tastature6.jpg

Scissor-switch tastature su neka vrsta pokušaja imitacije mehanike putem ukrštenih slojeva plastike (ergo, scissor odnosno makaze). I dalje se koristi troslojna membrana, u kombinaciji sa gumiranim kupolicama. Ovakve tastature su nešto skuplje od tipičnih membranskih, imaju veoma mali razmak između tastera i ograničeni fidbek, ako ga imaju uopšte. U principu su tihe i zahtevaju veoma malu aktivacionu silu, slično membranskim tastaturama, a po čemu se dosta razlikuju od mehaničkih tastatura.

tastature5.jpg

Naravno, membranske tastature imaju i svojih prednosti. Pre svega, veoma su jeftine. Jeftinoća je jednako dostupnost. Druga prednost jeste da mogu biti dostupne u gotovo neograničenom broju oblika, dizajna i tome slično. Zbog toga ima izuzetno puno modela koji na jedan ili drugi način bivaju prijemčivi korisniku. Tipičan primer bi mogle biti ultra-kompaktne tastature, ili zakrivljene tastature, koje su takođe dobar primer. Isto tako, mogu se koristiti ravni, cilindrični ili neki drugi zakrivljeni tasteri, dok mehaničke tastature skoro bez izuzetka koriste cilindrične tastere.

tastature4.jpg

Prosto, sa membranom proizvođač može da pravi/izvodi svašta, dok je sa mehaničkim tasterima prilično ograničen što se tiče formi i dizajna. Ceo mehanizam traži određenu količinu prostora, a koncept predviđa upotrebu tastera pune veličine.

Cherry MX prekidači - objašnjenja i karakteristike

Verovatno ste se sa ovim pojmom već susretali na stranicama našeg sajta, ili u bilo kom testu skupljih, mehaničkih tastatura. Radi se o tipu mikroprekidača koji se koriste u mehaničkim tastaturama i to je sve. Postoje različiti tipovi Cherry MX prekidača, sa različitim osobinama, i upravo se na toj liniji pravi diferencijacija među mehaničkim tastaturama, što je stavka koja ponajviše zbunjuje kupce. Uvek prilikom kupovine mehaničke tastature pogledajte koje prekidače ima. Može se desiti da se jedan model jedne oznake isporučuje u različitim verzijama - recimo, sa braon, plavim i crnim prekidačima. Stoga dobro pogledajte šta piše na poleđini kutije.

tastature9.jpg

Svaki prekidač ima malo drugačiji mehanizam, koji rezultuje nešto drugačijim ponašanjem, nivoom buke i vrstom povratne informacije. Zajedničko im je da se sastoje od opruge sa dva metalna kontakta. Još jedan benefit Cherry MX prekidača jesu pozlaćeni kontakti, što znači da za razliku od metalnih kontakata neće rđati. Mi ćemo se ovde fokusirati na najčešće korišćene prekidače, a to su Cherry MX Black, Brown, Red i Blue prekidači. Postoje još i Green, Clear, Orange, Grey, i tako dalje, ali o njima otom potom, kada i ako se omasove, te ukoliko se na našem tržištu pojave u iole ozbiljnijoj količini tastature sa takvim prekidačima.


Cherry MX Black

Krećemo od favorita vašeg urednika. Black prekidači su istovremeno prvi koji su postali dostupni tržištu. Zapravo, jedna od glavnih odlika im je da nisu taktilni, odnosno da ne pružaju povratnu informaciju na način kako to pružaju drugi modeli, zahvaljujući odsustvu klasičnih aktuatora. U praksi, to znači da nema prepoznatljivog "klika" ili "osećaja dodira/udarca/ostvarenog kontakta" negde na pola pritiska tastera.

Black.gif

No, to u praksi znači da takođe nema jedne od glavnih prepreka za popularizaciju mehaničkih tastatura - buke! Black tasteri su najtiši od svih mehaničkih tastera. Nisu tihi u apsolutnom smislu, ali u relativnom smislu jesu daleko tiši od ostalih varijanti. Oni su istovremeno linearni, otpor (ili izostanak istog) je identičan po čitavoj vertikali. Mnogi igrači ovo vole, usled potrebe za pritiskom puno tastera odjednom, ili kombinacije tastera. Osim toga, nema nikakvog udarca ili kontakta koji bi im odvraćao pažnju od dešavanja na ekranu makar i za stotinku. Sila potrebna za aktivaciju iznosi 60 cN (centinjutna).


Cherry MX Blue

Blue tastere odlikuje bučni i jasni "klik" negde na pola vertikale, kada se ostvari aktuacija tastera. Osim što je bučan, ovaj prekidač je i taktilan, tako da korisnici imaju vrlo jasnu povratnu informaciju o tome da je taster pritisnut. Ovaj klik će mnogima ubrzati korišćenje jer će se orijentisati po njemu. No, treba imati u vidu i da su plavi tasteri veoma bučni. Na polovini gde se "sudaraju" gornji i donji kontakti dolazi do značajnog audio efekta, što ne čudi, budući da su ovo jedini tasteri kod kojih su ti kontakt razdvojeni u situacijama kada taster nije pritisnut. Dakle, imamo dvostruku buku, kada se kontakti dodirnu, i kada se taster pritisne do kraja.

Blue.gif

Treba još dodati da se Blue tasteri smatraju "najboljim za kucanje". Naravno, treba voditi računa da je to uvek subjektivna kategorija i da će za mnoge taktilna povratna informacija biti dragocena, ali da će podjednako bitan biti i atak na audio planu. Uostalom, možda i vama, kao i autoru ovog teksta, ne treba taktilna informacija u tolikoj meri. Sila aktivacije i ovde iznosi 60 cN (centinjutna), ali zapravo 50 cN do aktivacija, a 60 cN ako hoćete da prekidač pritisnete do kraja.


Cherry MX Brown

Brown je negde na pola puta između plavih i crnih tastera, rekli bismo. U praksi, mnogi tvrde da su Brown prekidači idealan balans između kucanja i gejminga. Cherry Brown, za razliku od Black prekidača, imaju mekani, taktilni udar kada se taster pritisne do polovine svog hoda, tako da pružaju određenu povratnu taktilnu informaciju. Ta povratna informacija je blaža (i zaista se manje oseća u praksi) u odnosu na Blue tastere.

Brown.gif

No, usled toga, i dalje postoji određeni nivo buke, viši nego kod Black tastera, ali opet manji nego kod Blue tastera. Kada se otpusti Brown taster, on pravi mekani klik koji se jasno čuje. Sve u svemu, zaista se može reći da su Brown tasteri negde na pola puta između Black i Blue tastera. Osim toga, treba primetiti da Brown tasteri zahtevaju manju aktivacionu silu u odnosu na Black ili Blue tastere. Ne naročito manju, ali opet manju. Ona iznosi 55 cN (centinjutna).


Cherry MX Red

Konačno, dolazimo do Red prekidača. Cherry MX Red prekidači su veoma nalik na Black prekidače. Oba prekidača su linearna, bez povratne informacije. Osećaj je isti celom visinom pritiska. Ono što ih razlikuje je veoma nizak otpor Red tastera. Aktviaciona sila ovih tastera iznosi 45 cN (centinjutna). U praksi, već mali naslon bilo čega na tastere rezultuje njihovim pritiskanjem. Tako reći, preosetljivi su.

Red.gif

Od toga će zavisiti i vaše gledište po pitanju Red tastera. Neki ih smatraju veoma dobrim za gejming, upravo zbog osećaja "brzine" i "izostanka sile", usled gore opisanih osobina. Drugi ih bukvalno smatraju preosetljivim, i stoga nepodesnim bilo za kucanje, bilo za gejming. Istovremeno, ovi prekidači su skuplji od ostalih, i u jednom trenutku su čak bili izbačeni iz proizvodnje.


Summa summarum

Da presaberemo na jednom mestu relativne karakteristike...

Black: Linearni, bez taktilnog fidbeka, najtiši tasteri, srednja aktivaciona sila
Red: Linearni, "laka" verzija Black prekidača, manja aktivaciona sila
Blue: Taktilni (visoko), najbučniji, srednja aktivaciona sila
Brown: Taktilni (srednje), srednje bučni, miks Blue i Black tastera sa nešto tupljim povratnim informacijama

Svi tasteri imaju dubinu hoda od 2 milimetra do aktivacije, odnosno 4 milimetra do dna.

Svaki prekidač ima malo drugačiji mehanizam, koji rezultuje nešto drugačijim ponašanjem, nivoom buke i vrstom povratne informacije


Buka i audio doživljaj

Za sam kraj, predlažemo vam da i sami poslušate video gde se poredi 5 mehaničkih tastatura. Kolege sa sajta Custom PC Review su upotrebili veoma dobru audio opremu da snime zvukove pet različitih mehaničkih tastatura. Uz četiri varijante mikroprekidača koje smo opisali, tu je i ALPS tastatura (nemojte razbijati glavu, toga nema kod nas).

Napominjemo vam samo da imate u vidu da zvukovi nisu svi identični, kao i da oprema za snimanje zvuka nije savršena, te da se u realnosti ipak mogu malo razlikovati od onoga što ćete čuti u priloženom videu. Takođe, tastature koje su ovde isprobane uglavnom ne mogu da se nađu na domaćem tržištu, izuzev Cooler Master proizvoda...

Tržišno stanje, razlozi kupovine

Proizvođači

Dostupnost mehaničkih tastatura je doskora bila prilično slaba u Srbiji, naročito kada govorimo o broju brendova. Teškom plasmanu pogoduje i visoka cena ovakih proizvoda, koja je otprilike od nekih 9000 dinara pa naviše, praktično petocifrena. Nažalost, knjiga spada na dva slova, ako i toliko. Cooler Master ima solidnu ponudu tastatura, ali nisu sve tastature stalno dostupne. Ipak, reč je o kompaniji sa najozbiljnijom ponudom u ovom domenu. Steelseries ima stabilnu ponudu - jedne tastature - SteelSeries 6GV2. Reč je o klasičnoj mehaničkoj tastaturi bez ikakvih naročitih dodataka, sa Black tasterima. Pre izvesnog vremena je u ponudi bila i 7G, ali sada je već duže vremena nema u ponudi. Svih ostalih - nema. Razer - slična priča. U ponudi povremeno viđamo samo BlackWiddow, sa Blue tasterima, mada Razer tu i tamo plasira poneku varijaciju na temu svog BlackWiddow modela.

tastature10.jpg

Istovremeno, proizvođači bi trebali da nauče da budu fleksibilniji i ponude raznovrsnije tastature. Pozitivan primer u tom smislu je Cooler Master, koji ima veliki broj različitih mehaničkih tastatura u ponudi i u tom smislu je jedan od lidera ne samo kod nas, već i šire, od ogromnih, teških i masivnih tastatura, pa sve do onih malih (koliko se za ovakvu tastaturu može reći da je mala), neretko sa specifičnim rešenjima poput eliminisanja centralnog dela tastature i slično. Osim toga, Cooler Master nudi i veliki broj tastatura sa različitim vrstama Cherry MX prekidača, pa odskače i u tom smislu. Mehaničke tastature imaju određena ograničenja u tehnologiji i izradi koja de facto prinuđuju proizvođače da uglavnom nude masive, velike tastature, koje nisu za svakoga.

tastature11.jpg

Nažalost, imamo situaciju da Logitech, jedna od vodećih gejming kompanija i svakako najpoznatiji proizvođač na našim prostorima, ozbiljno ignoriše mehaničke tastature. Najdalje što je kompanija odmakla jeste da ponudi tastature sa mehaničkim "najbitnijim" tasterima, što će reći W, A, S, D i kursorske tastere napravi mehaničkim, dok je na ostalim tasterima membrana. Pa onda još i takva tastatura košta duplo više od klasične mehaničke. Pristup smatramo jednostavno nedostojnim reputacije tog proizvođača. Pod hitno je i njima i nama potrebna jedna ili nekoliko njihovih tastatura. Po običaju, u inostranstvu je potpuno druga priča, gde možete naći i Das (Keyboard), Corsair, Ducky, Focus i brojne druge brendove, koji su dostupni svuda gde se može slati pošiljka...


Još neke osobine mehaničkih tastatura

Mehaničke tastature imaju još neke osobine koje bismo želeli da istaknemo, a možda im nije bilo mesto isticanju u opštim stavkama na prvoj strani, i nisu određene tipom tastera, da bismo o njima govorili na drugoj strani teksta. Skoro sve mehaničke tastature karakteriše lasersko graviranje. Za razliku od drugih pristupa, to znači da se slova neće izlizavati vremenom, da neće ostajati tragova upotrebe (ili ćete moći lako da ih eliminišete), te da će tastatura i posle puno meseci ili godina korišćenja i dalje izgledati kao nova.

tastature12.jpg

Još jedna prednost jeste vrlo lako čišćenje. Ovde nećete imati situaciju da degradirate performanse tastera ili ih taman posla učinite neupotrebljivim ukoliko ih skinete, makar ne sa običnim tasterima (sa velikim kako što je Space Bar šanse ipak postoje). Kada se tasteri uklone, ne treba direktno na njih stavljati bilo kakve supstance, već koristiti mikrofiber krpe, eventualno vlažne. Iako prekidači koriste pozlaćene kontakte, nemojte misliti da su tastature vodootporne...

Osim pomenutog, treba reći da su prekidači mehaničkih tastatura pravljeni tako da garantovano izdrže 50 miliona. To je izuzetno veliki broj, i garantuje vam mnogo, mnogo godina upotrebljivosti. Zapravo, verovatnije je očekivati da ćete poželeti neku drugu tastaturu ili tip mehaničkih tastera nego da će vam se performanse degradirati, za razliku od običnih, membranskih tastatura koje sve slabije rade sa protokom vremena.

tastature8.jpg

Još jedna stavka jeste programabilnost. Veliki broj tastatura dolazi sa dodatnim tasterima, tzv. makro tasterima, a čak i one koje ne dolaze se mogu programirati putem odgovarajućeg softvera. Najzad, znajte da su tastature uglavnom masivne, sa visokim tasterima koji svi imaju 2 milimetra do aktivacije i 4 milimetra punog hoda. Takođe, svi tasteri su cilindrični. Iako se u teoriji mogu napraviti i drugačiji tasteri, sve tastature bez izuzetka koriste takve tastere radi visokog stepena ergonomije.

Mnogi će reći da su mehaničke tastature gejming tastature. Ne slažemo se, makar ne u potpunosti...


Izbor urednika

Kada već govorimo o tastaturama, zašto ne otkriti na kojoj se tastaturi stvaraju tekstovi gore potpisanog autora, uključujući i ovaj? To je CM Storm Trigger kompanije Cooler Master, mehanička tastatura sa Cherry MX Black tasterima. Zašto ona? U suštini, zato što ispunjava dva uslova koji su veoma teško spojivi u svetu mehaničkih tastatura. Morala je biti sa Black prekidačima, usled toga što su oni najtiši a kucanje je intenzivno i obimno, kao i kod svih Benchmark autora, ali je isto tako tastatura morala imati i naslon za dlanove. SteelSeries 6GV2 nema naslon za dlanove, dok 7G ima, ali nije u prodaji već dugo.

tastature14.jpg

Zapravo, ne znamo nijednu tastaturu koja ima naslon za dlanove osim ove, sa izuzetkom nekih modela koji su toliko masivni da se delovi njihovog tela mogu smatrati naslonima za dlanove. Ostali proizvođači i ne nude ništa u kategoriji. To nas vraća na našu priču o tome da je potrebno više modela sa jasnijim diferencijacijama na tržištu. Primer teškoće nalaženja tastature koja ispunjava vrlo jednostavne kriterijume najbolje govori u prilog toga što smo govorili. Sve u svemu, izbor je bio jasan. I dobar, danas možemo vrlo jasno to reći nakon više meseci eksploatacije, a i nakon što su nam brojni modeli prošli kroz ruke.


Zašto mehanička tastatura?

Kod većine korisnika, stvar je u osećaju kucanja. Kod običnih tastatura je neophodno pristisnuti taster skroz do kraja da bi se registrovao unos. To troši dosta energije, umara prste, i izostavlja povratni osećaj u kucanju, što pak sa druge strane sve skupa usporava učinkovitost u kucanju. Autor ovih redova se dosta dugo opirao mehaničkim tastaturama iz nekih sasvim drugih razloga, o kojima ćemo više nekom drugom prilikom (a zapravo se mogu svesti na iracionalne simpatije prema Microsoft Natural Ergonomic 4000 tastaturama).

tastature15.jpg

Mehaničke tastature su pravljene tako da se unos registruje daleko pre nego što ste taster pritisli do kraja. Zapravo, registruje se već otprilike na polovini visine, a u zavisnosti od tipa prekidača, potrebna je različita sila da se pojedini tasteri pritisnu. Stoga korisnik može odabrati tip prekidača pogodan za njega samog, i uzeti tastaturu koja odgovara njegovim potrebama i željama, odnosno kriterijumima udobnosti u radu. Malo ko će se nakon iskustva sa mehaničkim tastaturama vratiti na membranske tastature, što je najbolji pokazatelj superiornosti ovakvih tastatura.

tastature13.jpg

Mnogi će reći da su mehaničke tastature gejming tastature. Ne slažemo se, makar ne u potpunosti. Svesni smo da će kompanije reklamirati svoje mehaničke tastature kao takve, ali mehaničke tastature pre svega vidimo kao superiorne za kucanje u bilo kom vidu, formatu ili količini. To što su superiorne i u smislu igara je samo nuspojava, odnosno posledična stvar. Nadamo se da smo vam ovim tekstom razjasnili ne samo tu, već i mnoge druge stavke vezane za mehaničke tastature. Jednostavno, to su tastature koje nude najviše korisnicima koji vrše intenzivniju interakciju sa računarom, bilo zbog igranja, bilo zbog dosta kucanja. Istovremeno, tu interakciju ocenjujemo najkvalitetnijom. I toplo savetujemo da, ukoliko ste u stanju, priuštite sebi neku mehaničku tastaturu. Samo dobro vodite računa kakvu, konsultujući ovaj mini-vodič kroz svet mehaničkih tastatura, i nećete se pokajati.

Na šta treba obratiti pažnju prilikom kupovine miša

Upoznajte Xonar seriju

  • Povezane teme:
10203
10205
10206
10207
10208
10209