Greška

Došlo je do greške.

Trendovi u mobilnom sektoru

25.06.2013 08:45 | 0 Mobile
Trendovi u mobilnom sektoru

Zahvaljujući našoj saradnji sa kompanijom Ericsson, ponovo smo u prilici da vas informišemo o trendovima koji će karakterisati mobilni sektor u narednom periodu. Kao što znate, Ericsson Consumer Lab sprovodi redovna istraživanja za potrebe kompanije, čije rezultate potom objavljuje. Kolika će biti pokrivenost populacije, koliki je broj pretplatnika, kakva je lojalnost korisnika prema mrežama, kako stoje stvari sa romingom, kakva se budućn


Filip Majkić

Mobilni trendovi, Q2 2013.

Puno je ključnih reči oko kojih se vrte tehnološki sajtovi i javnost. Mnoge od njih smo čuli već hiljadu puta, i pitamo se "dokle više". Verovatno se i vama dešavaju ti specifični "deja vu" momenti, trenuci kada čitate neku informaciju koja je objavljena i za koju smete da se opkladite da ste je čuli ne jednom, već više puta. Isto tako, da ste je čuli na nekoliko mesta.

Kako bismo izbegli ove trenutke, i pojednostavili sebi posao a vama dolazak do željenih informacija, obratili smo se pouzdanom izvoru. To je Ericsson Consumer Lab, koji predstavlja pravu adresu za ovakve stvari i prognozu trendova, budući da su analize opsežne, detalji neiscrpni, a svakako da ne treba zaboraviti i "malu" uzročno-posledičnu vezu - da Ericsson upravo na osnovu ovih svojih istraživanja kreira buduću politiku kompanije, što nam može garantovati da se maksimalno pazi na autentičnost i pravilnu interpretaciju podataka.

Nema puno kompanija koje mogu da se podiče time, a činjenica da je Ericsson sveprisutan na svetskom tržištu telekomunikacija i da je najveća kompanija u tom domenu govori u prilog pažnji sa kojom se pristupa ovom poslu. Pogledajmo koji su trendovi identifikovani kao preovlađujući u periodu koji je pred nama. Napomena: podaci istraživanja se odnose na prvi kvartal ove godine.

Mobilni pretplatnici

Globalna penetracija mobilne telefonije je dostigla 90 odsto. To znači da su od 10 ljudi na planeti 9 pretplatnici mobilne telefonije i imaju telefon, u proseku. Naravno, negde broj pretplatnika premašuje broj stanovnika (bolje razvijena tržišta), negde jedva da premašuje polovinu, pa otuda imamo situaciju da procenat premašuje 100%, što je svojevrsni paradoks, ali samo dok ne uzmemo u obzir da postoji ogroman broj nas koji plaća i po nekoliko pretplata...

Pretplate nikada ne treba brkati sa brojem korisnika. Najbolje brojke koje to ilustruju jesu upravo 6,4 milijardi pretplata, odnosno 4,5 milijardi pretplatnika. Dakle, u proseku, pretplatnici imaju 1,42 mobilne pretplate.  Za rast je, pogađate, najodgovornija Kina, gde je broj pretplata uvećan za 30 miliona. Odmah iza nje, ponajviše su uticali Indija i Indonezija sa po 10 miliona novih pretplata, odnosno Brazil i Nigerija sa po 5 miliona. Rast iznosi 8 odsto na godišnjem nivou (u odnosu na 1. kvartal prethodne godine), odnosno 2 odsto u odnosu na prethodni kvartal (tj. 4. kvartal prethodne godine, budući da se istraživanje odnosi na prvi kvartal 2013.)

Mobilni uređaji

Nastavlja se snažan zamah smartfona, koji su u prvom kvartalu činili čak 50 odsto svih prodatih mobilnih telefona.  Za celu 2012. godinu taj procenat je iznosio 40 odsto. Međutim, zanimljivo je da vrste pretplata ne prate u potpunosti ove trendove. Između 20 i 25 odsto pretplata se asocira sa smartfonima, što jasno sugeriše da jedan broj pretplatnika nema jasnu sliku o funkcijama smartfona, i vrsti pretplata koje njima pogoduju (data planovi), te da ne koristi svoje uređaje do maksimuma. Dakle, polovina ili čak više od polovine.

Očekuje se rapidan rast penetracije smartfona. Predviđanja su da će broj pretplata vezanih za bazične telefone biti u blagom padu u narednom periodu. Trenutno on iznosi oko 5 milijardi, a očekuje se da će do 2018. godine taj broj iznositi 4 milijarde.

 

Nastavak


Pretplate asocirane sa smartfonima trenutno iznose oko 1,2 milijarde. Taj broj će značajno rasti u narednim godinama. Prognoze su da će do 2018. godine broj ovih pretplata dostići 4,5 milijardi.

Još jedan interesantan podatak se odnosi na mobilne pretplate koje se vezuju za PC računare (mobilne prevashodno, dabome) i tablete. One bi trebale da porastu sa 300 miliona, koliko su iznosile krajem 2012. godine, na oko 850 miliona tokom 2018. To bi istovremeno trebalo da znači da će broj pretplatnika na mobilne širokopojasne veze tada prestići broj pretplatnika fiksnih širokopojasnih veza, što će biti značajna izmena na globalnom nivou.

Mobilni podaci i LTE u narednom periodu

Prema novom istraživanju kompanije Ericsson, mobilni prenos podatka nastaviće značajno da raste narednih godina, pre svega zahvaljujući video sadržajima.  Očekuje se da će se ukupan saobraćaj povećati dvanaest puta do 2018. Ovaj rast je vezan za sve veću dostupnost multimedijalnog sadržaja, kao i povećanje brzine protoka u mrežama zahvaljujući razvoju HSPA i LTE tehnologija. LTE je u porastu. U prvom kvartalu ove godine je došlo novih 20 miliona korisnika. U isto vreme, GSM/Edge pretplate su porasle za oko 30 miliona, a WCDMA/HSPA za 60 miliona.

Daglas Gilstrap, viši potpredsednik i direktor strateškog odeljenja kompanije Ericsson, izjavio je: “LTE će do 2018. pokriti 60% svetske populacije. Očekujemo da će broj LTE pretplatnika dostići jednu milijardu do 2017. pre svega zahvaljujući razvoju mobilnih uređaja i zahtevima korisnika za naprednijim sadržajem, poput videa.“

Videu pripada najveći segment u prenosu podataka i očekuje se da će biti u konstantnom porastu od 60% na godišnjem nivou do kraja 2018. Prosečno, jedan korisnik mesečno iskoristi oko 2.6 GB saobraćaja na gledanje video sadržaja.

Na prenos podataka dosta utiče i veličina ekrana uređaja. Takođe, rezolucija je važan faktor koja je nove pametne telefone približila personalnim računarima. U proseku, mobilni računari generišu pet puta više saobraćaja od pametnih telefona. Krajem 2012, prosečno jedan mobilni PC generisao je 2.5 GB mesečno nasuprot 450 MB pametnog telefona.  Prema izveštaju, krajem 2018. godine mobilni PC će ostvarivati prosečan mesečni protok od 11 GB dok će se prenos podataka, u istom intervalu, na pametnom telefonu kretati oko 2GB.

Protok

Posebno poglavlje zaslužuje priča o protoku. Saobraćaj pokazuje jasne trendove velikog porasta. Protok podataka u mobilnom saobraćaju se udvostručio od 1. kvartala 2012. do 1. kvartala 2013. godine. Samo od poslednjeg kvartala prethodne i prvog kvartala ove godine zabeleženo je uvećanje od 19%. Zanimljivo je da i glasovni saobraćaj raste. Voice bi možda u nekoj teoriji trebao da stagnira, međutim i on beleži uvećanje na godišnjem nivou. Istina, ono nije preterano izraženo i iznosi 4%, ali se beleži stabilan rast.

Zanimljive su i prognoze za naredni period. Ericsson očekuje da će se trendovi nastaviti, odnosno da će se nastaviti udvostručavanje protoka na godišnjem nivou. Svakako, za to će biti potrebno obezbediti odgovarajuću telekomunikacionu infrastrukturu, a tu ova kompanija ulazi u igru sa svojim rešenjima. Takođe je interesantno primetiti da rast saobraćaja putem smartfona beleži još veći rast od prognoziranog. Naime, kompanija navodi da se sada očekuje 10% više protoka putem smartfona u narednim godinama u odnosu na ranije prognoze. Trendovi su u tom pogledu više nego jasni.


Zaključak


Pokrivenost

Stalno se izbacuje sve više baznih stanica, kako bi se obezbedila bolja pokrivenost populacije na globalnom nivou. GSM/Edge tehnologija dopire do najvećeg procenta svetskih korisnika i danas pokriva preko 85% populacije na svetskom nivou. Ukoliko se isključe Japan i Južna Koreja, kao specifični slučajevi u kojima nema ove tehnologije, GSM/Edge bi pokrivao preko 90% stanovništa sveta.

Krajem 2012. godine, WCDMA/HSPA je pokrivao 55% svetske populacije. Dalji napredak u ovom smeru će biti podstican raznim faktorima. Svakako će rasti potražnja korisnika za internet pristupom, pristupačnijim smartfonima i servisima vezanim za njih, a očekuje se i da će regulatorna tela širom sveta uticati na širenje ovih mreža. Do kraja 2018. bi pokrivenost WCDMA/HSPA mrežama trebala da dostigne današnji nivo GSM/Edge tehnologije, odnosno pređe 85% pokrivenosti.

Pomalo iznenađuje dobar uspeh LTE mreža. Uprkos tome što se radi o još uvek relativno "svežoj" tehnologiji, ona je već krajem 2012. godine pokrivala 10% svetske populacije! To svakako nije mali rezultat, i svedoči o sposobnosti infrastrukturnih provajdera da obezbede adekvatnu podlogu novim tehnologijama i omoguće njihovo brzo usvajanje. Očekuje se da će kroz 6 godina, dakle krajem 2018. godine, oko 60% svetske populacije biti pokriveno LTE mrežama.

U svakom slučaju, LTE je postao najbrže rastući sistem u istoriji mobilnih komunikacija. To ne treba da čudi, budući da se nude velike brzine i visok kvalitet korisničkog iskustva u poređenju sa konkurentskim tehnologijama. Trenutno se LTE mreže nude na svim kontinentima (doduše, izuzev Antarktika, što je posebno naglašeno i u izveštaju!), od strane 156 operatora, aktivnih u 67 zemalja. Srbija? Ne pitajte...

Zapažanja za kraj

Za sam kraj smo ostavili neke zanimljive "cake" koje smo uočili u izveštaju. Na primer, mobilni operatori imaju dobrih razloga za ljubomoru, u bukvalnom smislu te reči. Istraživanje je pokazalo da je percepcija brenda daleko slabija za mobiulne operatore među krajnjim korisnicima. Prosto, korisnicima je očito mnogo značajnija percepcija nekih drugih brendova iz nekih drugih delova mobilnog ekosistema. Prosto rečeno, svesniji smo i bitnije nam je koji je telefon i koji ga operativni sistem pokreće nego kod kog smo mobilnog provajdera. Na priloženom grafikonu možemo videti primer za jednu zemlju, koji se pokazuje merodavnim za sva iole razvijenija tržišta.

Međutim, kada je lojalnost korisnika u pitanju, apsolutno najbitniji faktor, ako ne i jedini po kome se mobilni operateri (pr)ocenjuju od strane korisnika jeste kvalitet mreže. Potpuno je jasno i uočljivo da postoji direktna uzročno-posledična veza između kvaliteta mreže i lojalnosti korisnika. Lojalnost drastično opada kada faktori usluge kao što su pokrivenost mrežom ili brzina nisu na nivou. Net Promoter Score (NPS1) je standardna metrika pomoću koje se meri lojalnost brendu. "Razbijanjem" ovih merenja na različite faktore, možemo da shvatimo koja područja su značajnija za održavanje lojalnosti korisnika, a koja su manje značajna.

Kroz ovaj tekst smo vam približili rezultate analize najveće svetske kompanije u sferi telekomunikacionih tehnologija. Kao što smo i u uvodu pomenuli, obzirom da rast generiše neko drugi, u Ericssonu se maksimalno trude da istraživanja budu aktuelna, merodavna i reprezentativna, kako bi znali da se postave, odreaguju na pravi način, da odrede gde da investiraju. Sve u svemu, toliko za ovaj put, a nadamo se da vam je bilo zanimljivo da čitate ovaj kratak siže istraživanja barem onoliko koliko je nama bilo da ga pišemo.

Vodič za kupovinu smartfona, Q2 2013

Gedžeti za plažu

  • Povezane teme:
10104
10105
10106
10107
10108
10109