Greška

Došlo je do greške.

Test: Dell UltraSharp UP3214Q 4K UltraHD

25.03.2014 19:31 | 0 Multimedija

Testiranje i kalibracija

Treba napomenuti da je Dell UP3214Q fabrički kalibrisan, tačnije dolazi sa AdobeRGB i sRGB režimima čije su DeltaE vrednosti < 2. U pakovanju stiže i papir, koji je zapravo izveštaj fabričke kalibracije, na kojem se tvrdi da je poboljšana uniformnost i svetlina boja kako bi se postigao DeltaE < 2 prag. Siva skala i Gamma vrednost su takođe adresirani. Mi smo proverili ove tvrdnje korišćenjem našeg EyeOne Display 2 kolorimetra, i uglavnom se slažu sa našim vrednostima. Dell ipak ističe da je određeno odstupanje normalno zbog korišćenja drugačije opreme za merenje u njihovom i našem slučaju.

Unutar BlueEye softvera za merenje koji koristimo, dijagram za Adobe RGB kalibrisani režim jasno pokazuje trougao koji potvrđuje da je ovo zaista monitor sa širokim gamutom boja. Izmerena Gamma ima vrednost od 2.2 sa niskih 2% odstupanja, tako da je Gamma relativno tačna i bez kalibracije. Temperatura boja je zabeležena na vrednosti od 6544K, što je jako blizu idealnoj 6500K granici i odstupa samo 1%.

Izmerena svetlina na standardnoj 50 Brightness vrednosti donela je rezultat od 224 cd/m2. Prosečna DeltaE vrednost je niska i blizu citiranom pragu od < 2, a tačna cifra u našem slučaju je 2.3. Maksimalna DeltaE vrednost se penje na 7.4, zahvaljujući netačnoj plavoj, ali takođe i zelenoj boji. Izmerena dubina crne boje je 0.29 cd/m2, dok je kontrast nešto niži od citiranog 1000:1 i iznosi 778:1.

AdobeRGB

 

Opcije u OSD meniju
Podešavanja
Brightness
50
Contrast
50
Režim slike
AdobeRGB

 


 

Parametri slike
Dobijeni rezultati
Luminance (cd/m2)
224
Black Point (cd/m2)
0.29
Temperatura boja
6544K
Gamma
2.2
Contrast Ratio
778:1
Delta E prosek
2.3
Delta E maksimum
7.4

 

sRGB režim je zapravo tačniji kada je Gamma vrednost u pitanju, jer pruža idealnu 2.2 vrednost sa 0% odstupanja. Temperatura boja je slična kao kod AdobeRGB režima, takođe je blizu idealnoj 6500K granici i odstupanje je samo 1%. Svetlina je gotovo identična kao kod AdobeRGB režima i iznosi 223 cd/m2. Prosečna DeltaE vrednost je ovde nešto viša sa vrednošću od 5.3, a maksimalna vrednost ide čak do 16.4, tako da su boje ukupno manje tačne u poređenju sa AdobeRGB režimom. Ipak, sRGB ima bolje vrednosti kontrasta i dubine crne boje. Izmereni kontrast je u ovom slučaju 865:1, dok je dubina crne boje 0.26 cd/m2.


sRGB

 

Opcije u OSD meniju
Podešavanja
Brightness
50
Contrast
50
Režim slike
sRGB

 


 

Parametri slike
Dobijeni rezultati
Luminance (cd/m2)
223
Black Point (cd/m2)
0.26
Temperatura boja
6555K
Gamma
2.2
Contrast Ratio
865:1
Delta E prosek
5.3
Delta E maksimum
16.4

 

Neretko je standardni režim koji dolazi kao podrazumevani često i najtačniji, u našem slučaju čak i nešto bolji od fabrički kalibrisanih AdobeRGB i sRGB režima. Gamma vrednost koja je izmerena od strane našeg kolorimetra se pokazala kao idealna - 2.2 sa 0% odstupanja. Temperatura boja iako nije toliko tačna kao kod prethodno pomenutih režima, i dalje ostaje relativno blizu 6500K granici, konkretno 6368K uz 2% odstupanja.

Svetlina je kod njega nešto veća i iznosi 256 cd/m2, takođe na uobičajnoj 50 Brightness vrednosti. Iznenađujuće je to da je prosečna DeltaE vrednost zapravo najniža od svih režima, čak i onih fabrički kalibrisanih i iznosi 1.7, dok maksimalna DeltaE vrednost nije toliko visoka sa 4.4, isto sa netačnijom plavom i zelenom bojom kao kod AdobeRGB režima. Vrednosti kontrasta su takođe najbolje - sasvim dobra cifra od 929:1, što je već nešto bliže citiranoj 1000:1 vrednosti. Dubina crne boje je solidna i iznosi 0.28 cd/m2. Ispostavilo se da je Standard režim zapravo i najbolji, tako da će korisnici koji kupe ovaj monitor imati prilično tačno sliku, bez potrebe da menjaju bilo kakva podešavanja.


Standard

 

Opcije u OSD meniju
Podešavanja
Brightness
50
Contrast
50
Režim slike
Standard

 


 

Parametri slike
Dobijeni rezultati
Luminance (cd/m2)
256
Black Point (cd/m2)
0.28
Temperatura boja
6368K
Gamma
2.2
Contrast Ratio
929:1
Delta E prosek
1.7
Delta E maksimum
4.4

 

Kalibrisan rezultat

Iako dolazi sa tačnim vrednostima takoreći iz kutije, šteta je ovakav monitor ne dovesti do ivice savršenstva. Naravno, za tako nešto vam je potreban kolorimetar, kojim smo mi konkretno uspeli da postignemo još tačniji prikaz. Gamma vrednost je dovedena do idealne cifre od 2.2 sa 0% odstupanja, temperatura boja je sada izuzetno blizu 6500K granici i sa 0% odstupanja, a ono što je takođe bitno za duži rad - dovođenje svetline ekrana do preporučljive vrednosti od 120 cd/m2, koja sprečava zamor očiju pri dužem gledanju u ekran.

Korišćenjem Custom Color režima i njegovih detaljnijih podešavanja boja, uspeli smo da dovedemo prosečnu DeltaE vrednost na izuzetno niskih 0.2, ali i takođe veoma dobru vrednost za DeltaE maksimum, koja iznosi samo 0.6. Smanjenjem vrednosti svetline postigli smo i mnogo bolje vrednosti dubine crne boje - 0.14 cd/m2, dok smo uspeli da zadržimo kontrast na visokoj vrednosti od 872:1. Možemo reći da nam Dell UP3214Q nije oduzeo previše vremena za kalibraciju, malo je stvari bilo potrebno korigovati da bismo dobili odlične vrednosti, što je stvarno pohvalno.

Custom Color

 

Opcije u OSD meniju
Podešavanja
Brightness
22
Contrast
63
Režim slike
Custom Color - R94, G92, B96

 


 

Parametri slike
Dobijeni rezultati
Luminance (cd/m2)
120
Black Point (cd/m2)
0.14
Temperatura boja
6484K
Gamma
2.2
Contrast Ratio
872:1
Delta E prosek
0.2
Delta E maksimum
0.6

 

Komentari

0 Dodaj komentar

Test: Asus PA248Q, VX279Q i VE228TL monitori

Test: Dell UltraSharp UP2414Q 4K UltraHD

10304
10305
10306
10307
10308
10309