Greška

Došlo je do greške.

Test: Dell UltraSharp UP2414Q 4K UltraHD

29.03.2014 10:11 | 1 Multimedija

Testiranje i kalibracija

Baš kao i Dell UP3214Q, manji 24-inčni monitor kojim se danas bavimo takođe dolazi fabrički kalibrisan, tačnije dolazi sa AdobeRGB i sRGB režimima čije su DeltaE vrednosti < 2. U pakovanju stiže i papir, koji je zapravo izveštaj fabričke kalibracije, na kojem se tvrdi da je poboljšana uniformnost i svetlina boja kako bi se postigao DeltaE < 2 prag. Siva skala i Gamma vrednost su takođe adresirani. Mi smo takođe proverili ove tvrdnje korišćenjem našeg EyeOne Display 2 kolorimetra, i uglavnom se slažu sa našim vrednostima. Dell ipak ističe da je određeno odstupanje normalno zbog korišćenja drugačije opreme za merenje u njihovom i našem slučaju.Unutar BlueEye softvera za merenje koji koristimo, dijagram za Adobe RGB kalibrisani režim jasno pokazuje trougao koji potvrđuje da je ovo zaista monitor sa širokim gamutom boja. Izmerena Gamma ima vrednost od 2.2 sa niskih 2% odstupanja, tako da je Gamma relativno tačna i bez kalibracije. Temperatura boja je zabeležena na vrednosti od 6306K, što je odstupanje od 194K, ili 3 procenata.

Izmerena svetlina na standardnoj 50 Brightness vrednosti donela je rezultat od 260 cd/m2. Prosečna DeltaE vrednost je niska i blizu citiranom pragu od < 2, a tačna cifra u našem slučaju je 2.4. Maksimalna DeltaE vrednost se penje na 8.1, zahvaljujući netačnoj plavoj boji. Izmerena dubina crne boje je 0.35 cd/m2, dok je kontrast nešto niži od citiranog 1000:1 i iznosi 741:1.

AdobeRGB

 

Opcije u OSD meniju
Podešavanja
Brightness
50
Contrast
50
Režim slike
AdobeRGB

 


 

Parametri slike
Dobijeni rezultati
Luminance (cd/m2)
260
Black Point (cd/m2)
0.35
Temperatura boja
6306K
Gamma
2.2
Contrast Ratio
741:1
Delta E prosek
2.4
Delta E maksimum
8.1

 

Adobe RGB - Dell UP2414Q vs UP3214Q
Parametri slike
Rezultati UP2414Q
Rezultati UP3214Q
Luminance (cd/m2)
260
224
Black Point (cd/m2)
0.35
0.29
Temperatura boja
6306K
6544K
Gamma
2.2, 2% odstupanje
2.2, 2% odstupanje
Contrast Ratio
741:1
778:1
Delta E prosek
2.4
2.3
Delta E maksimum
8.1
7.4

 

sRGB režim je zapravo tačniji kada je Gamma vrednost u pitanju, jer pruža 2.2 vrednost sa 1% odstupanja. Temperatura boja je nešto tačnija nego kod AdobeRGB režima, bliže je idealnoj 6500K granici sa odstupanje od samo 2%. Svetlina je gotovo identična kao kod AdobeRGB režima i iznosi 258 cd/m2. Prosečna DeltaE vrednost je ovde čak i nešto bolja sa 1.4, dok se isto može reći i za dosta bolja sa maksimalnom vrednosti od samo 4.8. U ovom slučaju sRGB režim je dosta tačniji po pitanju DeltaE vrednosti u poređenju sa UP3214Q modelom. Izmereni kontrast je blago niži nego u AdobeRGB režimu i iznosi 727:1, dok je dubina crne boje identična sa 0.35 cd/m2.


sRGB

 

Opcije u OSD meniju
Podešavanja
Brightness
50
Contrast
50
Režim slike
sRGB

 


 

Parametri slike
Dobijeni rezultati
Luminance (cd/m2)
258
Black Point (cd/m2)
0.35
Temperatura boja
6399K
Gamma
2.2
Contrast Ratio
727:1
Delta E prosek
1.4
Delta E maksimum
4.8

 

sRGB - Dell UP2414Q vs UP3214Q
Parametri slike
Rezultati UP2414Q
Rezultati UP3214Q
Luminance (cd/m2)
258
223
Black Point (cd/m2)
0.35
0.26
Temperatura boja
6399K
6555K
Gamma
2.2, 1% odstupanja
2.2, 0% odstupanja
Contrast Ratio
727:1
865:1
Delta E prosek
1.4
5.3
Delta E maksimum
4.8
16.4


Kod UP2414Q modela, Standard režim takođe pruža jako dobre vrednosti u poređenju sa AdobeRGB i sRGB režimima. Gamma vrednost koja je izmerena od strane našeg kolorimetra se pokazala kao idealna - 2.2 sa 0% odstupanja. Temperatura boja je takođe tačna kao kod prethodno pomenutih režima, i dalje ostaje relativno blizu 6500K granici, konkretno 6656K uz 2% odstupanja.

Svetlina je kod njega nešto veća i iznosi 258 cd/m2, takođe na uobičajnoj 50 Brightness vrednosti, baš kao i kod sRGB režima. Prosečna DeltaE vrednost je nešto veća od sRGB, ali manja (bolja) od AdobeRGB i iznosi 1.9, dok maksimalna DeltaE vrednost isto je nešto lošija od sRGB ali opet bolja od AdobeRGB režima. Vrednosti kontrasta su zapravo najbolje - solidna cifra od 779:1, koja i dalje nije previše blizu citiranoj 1000:1 vrednosti. Dubina crne boje je ovde nešto niža nego kod prethodnih režima i i iznosi 0.33 cd/m2.


Standard

 

Opcije u OSD meniju
Podešavanja
Brightness
50
Contrast
50
Režim slike
Standard

 


 

Parametri slike
Dobijeni rezultati
Luminance (cd/m2)
258
Black Point (cd/m2)
0.33
Temperatura boja
6656K
Gamma
2.2
Contrast Ratio
779:1
Delta E prosek
1.9
Delta E maksimum
6.1

 

Standard - Dell UP2414Q vs UP3214Q
Parametri slike
Rezultati UP2414Q
Rezultati UP3214Q
Luminance (cd/m2)
258
256
Black Point (cd/m2)
0.33
0.28
Temperatura boja
6656K
6368K
Gamma
2.2, 0% odstupanja
2.2, 0% odstupanja
Contrast Ratio
779:1
929:1
Delta E prosek
1.9
1.7
Delta E maksimum
6.1
4.4

 

Kalibrisan rezultat

U odnosu na kalibraciju UP3214Q modela koja je protekla veoma glatko, UP2414Q nam je zadavao više problema, najviše u polju pogađanja temperature boja i spuštanja njenih DeltaE vrednosti. Gamma vrednost nismo uspeli da dovedemo da idealnih 2.2 sa 0%, već smo dobiijali 1% odstupanja.

Temperatura boja je izuzetno blizu 6500K granici i sa 0% odstupanja, a ono što je takođe bitno za duži rad - dovođenje svetline ekrana do blizu preporučljive vrednosti od 120 cd/m2, koja sprečava zamor očiju pri dužem gledanju u ekran. Nismo uspeli da dobijemo tačno 120cd/m2, jer podešanje svetline na monitoru nudi ili nekoliko cifara veću vrednost ili za jednu cifru manju vrednost od tražene, za koju smo se mi odlučili.

Korišćenjem Custom Color režima i njegovih detaljnijih podešavanja boja, uspeli smo da dovedemo prosečnu DeltaE vrednost na izuzetno niskih 0.4, ali i takođe veoma dobru vrednost za DeltaE maksimum, koja iznosi samo 0.8. Smanjenjem vrednosti svetline postigli smo i mnogo bolje vrednosti dubine crne boje - 0.20 cd/m2, dok je vrednost kontrasta u procesu opala na ne tako dobrih 606:1. Skuplji 32-inčni UP3214Q model je ipak blago bolji, kako u predefinisanim režimima, tako i po rezultatima kalibracije. Takođe, želimo da skrenemo pažnju da UP2414Q ima sveukupno topliji prikaz, i da je kod njega bela boja žućkastija, dok je kod većeg modela ona vernije bela, čak i nakon kalibracije...

Custom Color

 

Opcije u OSD meniju
Podešavanja
Brightness
25
Contrast
67
Režim slike
Custom Color - R91, G80, B92

 


 

Parametri slike
Dobijeni rezultati
Luminance (cd/m2)
120
Black Point (cd/m2)
0.20
Temperatura boja
6475K
Gamma
2.2
Contrast Ratio
606:1
Delta E prosek
0.4
Delta E maksimum
0.8

 

Custom Color - Dell UP2414Q vs UP3214Q
Parametri slike
Rezultati UP2414Q
Rezultati UP3214Q
Luminance (cd/m2)
119
120
Black Point (cd/m2)
0.20
0.14
Temperatura boja
6475K
6484K
Gamma
2.2, 1% odstupanja
2.2, 0% odstupanja
Contrast Ratio
606:1
872:1
Delta E prosek
0.4
0.2
Delta E maksimum
0.8
0.6

 

 

veseli_kacamak Član postova: 20
Wau

Test: Dell UltraSharp UP3214Q 4K UltraHD

Editorijal: Tehnologije i tipovi LCD panela

10304
10305
10306
10307
10308
10309