Greška

Došlo je do greške.

Telekom Srbija: Cloud Computing usluge

09.09.2011 15:12 | 0 Biznis IT
Telekom Srbija: Cloud Computing usluge

Cloud Computing usluge su “in” i već dugo vremena se promovišu kao tehnologije budućnosti. Čekanje da ovakve usluge postanu sadašnjost je dugo, ali iz sasvim opravdanih razloga. Infrastrukturu za razvoj Cloud servisa mogu da obezbede samo tržišni lideri i giganti koji su u stanju da izvrše obimne investicije u infrastrukturu. Sva je prilika da ćemo uskoro biti u prilici da govorimo o značajnijem rasprostiranju Cloud servisa


Filip Majkić

Telekom Srbija: Cloud Computing usluge


Za slučaj da među našim čitaocima i dalje ima onih koji ne znaju šta je to Cloud Computing kao pojam, reći ćemo da se radi o konceptu isporučivanja IT resursa na daljinu putem mreža – bile to internet, privatne mreže ili mreže nekog drugog tipa. Ceo koncept je proizišao iz ideje iznajmljivanja IT resursa kao usluge, koja bi se potom plaćala na osnovu korišćenja. Da još više uprostimo, računarski oblak, kako bi se pojam mogao prevesti u duhu srpskog jezika, predstavlja ovaploćenje ideje o „zbijanju“ IT resursa u određeni prostor, svojevrsni „magacin“, kako bi se potom mogli iznajmljivati zainteresovanim korisnicima, bila to preduzeća ili fizička lica. Gruba analogija bi bilo rent-a-car preduzeće koje ulaže u kupovinu većeg broja automobila, kako bi ih iznajmljivalo onima koji imaju izraženu potrebu za njima, ili biblioteka kao svojevrsno stecište znanja koje se podom iznajmljuje onima koji su zainteresovani za čitanje nekog dela koje je na raspolaganju. Samo što se, dabome, ovde radi o IT resursima.Telekom Srbija posluje u tri zemlje regiona, i njegov portfolio obuhvata preko 9 miliona korisnika njegovih usluga iz domena fiksne i mobilne telefonije, interneta i multimedije. Preciznije, postoji oko 3 miliona pretplatnika fiksne telefonije, oko 5,5 miliona pretplatnika mobilne telefonije, te 620 hiljada ADSL pretplatnika i 97 hiljada korisnika IPTV usluge. Kompanija zapošljava oko 13 hiljada radnika i ima dugogodišnje iskustvo u implementaciji infrastrukture i usluga kombinovanjem internog rada i autsorsinga. IT resursi su skupa i zahtevna „rabota“ i upravo dok ovakvi giganti ne „povuku“ čitavu priču, sve ostaje u domenu teorije i planova čija realizacija može imati u najboljem slučaju ograničeno dejstvo.

Šta je ono što Telekomov projekat razlikuje od drugih projekata sličnog tipa? Pre svega – obim. Planovi su veliki, broj servisa koji se uvode i koji će u narednom periodu postati dostupni ne samo firmama, već i rezidencijalnim korisnicima (čitati: stanovništvu) je impozantan, a dostupnost bi trebala da bude na vrlo visokom nivou. Upravo to nas je i podstaklo da kroz komunikaciju sa Telekomom detaljnije ispitamo kakvi su planovi kompanije.Cloud Computing servis predstavlja svojevrsnu sinergiju koja je rezultat uzajamnog delovanja velikog broja hardverskih komponenti, virtuelne infrastrukture i sofisticiranih alata za menadžment, te za mnoge (posebno na našem tržištu) novog načina isporuke IT usluga i softvera (preko interneta, odnosno preko interne mreže, s tim što je za šire slojeve korisnika, kao i male firme nesumnjivo prva opcija najinteresantnija), kao i drugačijeg ekonomskog modela (plaćanje usluga prema obimu korišćenja), koji omogućava značajne uštede i prilagođavanja. U središtu koncepta je automatizacija IT operacija (na svim nivoima) i ekonomija obima (istovremeno korišćenje iste fizičke infrastrukture od strane velikog broja korisnika).

Coming kao partner u projektu

Da bi korisnici mogli da iskoriste tehnološke i ekonomske prednosti CC neophodno je da isporučilac usluga garantuje i ostvari potpunu bezbednost korisnika i njihovih podataka, kao i neprekidnost IT operacija. Kako bi obezbedio maksimum u tom smislu, Telekom se odlučio da nastupi zajedno sa firmom koja ima veliku reputaciju na polju Cloud rešenja i virtualizacije. Glavni partner Telekoma u ovom ambicioznom projektu je kompanija Coming, domaća firma koja je već deomnstrirala sposobnost da odgovori na velike izazove pružanjem rešenja za takve manifestacije održavane u našem gradu kao što su bile Univerzijada i Evrovizija, između ostalog.Na taj način je obezbeđena kombinacija ekspertize i iskustva u dugogodišnjem radu sa Cloud konceptom i sposobnosti isporučivanja usluge i po horizontali i po vertikali, na masnovnom nivou putem infrastrukture, ali i prodajne mreže Telekoma Srbija. Stoga i ne čudi što se planira da se brojni inovativni servisi omoguće ne samo firmama i poslovnim partnerima, već i, kao što smo već spomenuli, rezidencijalnim korisnicima. Sama ponuda će, u skladu sa tim, biti vrlo jedinstvena, a sa njom ćete detaljno biti upoznati u narednim nedeljama i mesecima kroz serijal članaka koji planiramo da posvetimo konkretnim rešenjima.

Usluga Cloud Computing Telekoma Srbija je, dakle, razvijena u saradnji sa kompanijom Coming. U to spadaju fleksibilno korišćenje virtuelne infrastrukture, iznajmljivanje virtuelnih servera, virtuelnih desktopova, serverskih i korisničkih aplikacija, korišćenje platforme putem VMWare tehnologije. Važno je istaći da Telekom i Coming korisnicima nude pokrivanje kompletne linije, od hardvera do softvera, od servera, preko konekcija, do thin client uređaja, odnosno PC računara kojima se vrši pristup – pri čemu korišćenje potonjih nije obavezno – u slučaju da korisnik tako želi. Dakle, u teoriji, korisnik ne mora imati apsolutno ništa od IT infrastrukture. Ugovor o korišćenju Cloud Computing usluge sa korisnikom zaključuju Coming i Telekom Srbija.Koristi i tipovi usluga


Koristi od Cloud Computing usluga

Cloud kao koncept je nastao na bazi potrebe za snižavanjem troškova i ostvarivanjem uštede na raznim nivoima. Firme koje su fleksibilnije i koje se fokusiraju na inovativnost ostvaruju daleko bolje rezultate, naročito u aktuelnim vremenima, tako da se potreba sama nametnula. Fiksni troškovi su niski jer se koriste prednosti zajedničke informacione infrastrukture. Umesto da firme ulažu u izgradnju sopstvenih data centara, razvoj sopstvenih aplikacija i održavanje kompletne infrastrukture, te obimne ljudske resurse potrebne da sve to „nose“, one mogu da se fokusiraju na svoj biznis, svoje primarne delatnosti.

Za Cloud nije potrebna početna investicija, što je posebno pogodno za manja preduzeća. Isto tako, nema potrebe za održavanjem ili nadogradnjom infrastrukture, brige o kompatibilnostima i slično, jer se o svemu nabrojanom stara provajder usluge, odnosno u ovom slučaju – Telekom. Fleksibilnost je takođe izrazita korist – Cloud se lako može prilagoditi promenama u potrebama, dodatnim uslugama, smanjenju ili povećanju aktivnosti koju prati potreba za resursima. Jednom rečju, ostvaruje se visok nivo agilnosti u svakodnevnim operacijama.

Takođe, ne treba zaboraviti ni brojne prednosti koje su posledica samog koncepta, ali i rezultat sada već duže prakse. Tu spadaju mogućnosti pristupa dokumentima i sadržajima koji se čuvaju na serveru sa bilo koje lokacije i bilo kog računara, jeftina rešenja u slučaju nezgoda ili nesreća koje rezultuju havarijom zahvaljujući sigurnim rezervnim kopijama podataka i redovnom arhiviranju (garantovana bezbednost podataka), mogućnosti dodavanja resursa u slučaju potrebe i tako dalje. Sve ovo doprinosi boljem poslovanju i čini firmu agilnijom. I Benchmark može da se pohvali da je itekako osetio posledice u pozitivnom smislu otkad je počeo da koristi jedan od najprostijih Cloud servisa – Microsoft Exchange, koji je dramatično unapredio komunikaciju, koordinaciju i poslovanje unutar firme, o čemu smo već u više navrata govorili u našim člancima.

Tipovi Cloud Computing usluga

Cloud Computing se u najelementarnijem smislu može podeliti na javni i privatni. Javni Cloud servisi se realizuju putem interneta, dok je kod privatnog Clouda arhitektura smeštena iza firewall-a i upotreba je internog tipa, pošto usluge nisu svakom dostupne. Usluge prenosa podataka se vrše ili preko L3 VPN-a ili preko simetričnog ili asimetričnog pristupa internetu, u zavisnosti od tipa servisa i potreba korisnika.Ovo, naravno, nije jedini način razvrstavanja Cloud usluga. Telekom svoje Cloud Computing usluge deli na tri osnovne podgrupe:

Saas (Software as a Service) – gotova softverska rešenja (aplikacije); model koji omogućava da korisnici dobiju licence koje su im potrebne i koriste onoliko koliko su potrebne, što omogućava optimalno korišćenje i smanjenje troškova za upotrebu softvera ili obezbeđivanje hardverskih resursa.

Paas (Platform as a Service) – platforme za razvoj softvera; omogućava korišćenje razvojnih platformi i softverskih sistema u obliku servisa. Eliminiše potrebu preuzimanja i instalacije softvera za projektante, IT menadžere i krajnje korisnike.

IaaS (Infrastructure as a Service) – infrastrukturni servisi (serveri); umesto da se kupuju i održavaju serveri, prostori, mrežna oprema, korisnik koristi virtuelne servise.

Ciljne grupe Cloud Computing usluga

Najpre, tradicionalno se ciljaju poslovni korisnici, pre svih mala i srednja preduzeća. To nije nikakvo iznenađenje, i važi za sve Cloud provajdere, pa i za Telekom. Za takva preduzeća je bitno da nemaju velikih početnih investicija, da mogu da obezbede sebi 24x7 podršku i da mogu da ekonomično koriste računarsku infrastrukturu kakvu sebi ne bi mogli da obezbede ako bi samostalno išli u projekat.Zatim, tu su javna preduzeća i državne ustanove, koje mogu pružati usluge na bezbedan i ekonomičan način pomoću Cloud infrastrukture. Prema nekim studijama, uz podizanje nivoa automatizacije poslovnih procesa, a samim tim i konkurentnosti i profitabilnosti kompanija, uvođenje Cloud servisa u javna preduzeća, zdravstvo, obrazovanje i državnu upravu u ozbiljnijoj meri bi donelo Srbiji uštede u investicionim i operativnim troškovima koje se mogu meriti i stotinama miliona evra godišnje. U ovu grupu korisnika možemo ubrojati i škole i univerzitete, iz očiglednih razloga.

Isporučioci aplikativnog softvera (kao i drugog softvera) su takođe jedna od najznačajnijih meta. Mislite da imate znanja da razvijete inovativan servis za građane ili softver nad kojim želite da zadržite kontrolu ili jednostavno po prirodi mora biti centralizovan, a obeshrabruje vas sama pomisao na infrastrukturne teskobe koje to povlači sa sobom? Iznajmljivanje Cloud resursa je odgovor. Takođe, tu su i događaji i manifestacije ograničenog trajanja, tokom kojih je potrebno obezbediti IT infrastrukturu visokog kvaliteta i mogućnosti.Konačno, tu su i rezidencijalni korisnici, kao i hibridna rešenja za Cloud Computing. Naime, moguće je i da korisnici koji imaju sopstvenu infrastrukturu iznajme dodatne resurse za potrebe razvoja, testiranja, obuke, bekapovanja, čuvanja rezervnih kopija...Za ovakve korisnike je posebno obezbeđeno da se na njihov zahtev automatski može izvršiti migracija iz sopstvene infrastrukture u Cloud i obrnuto.


Infrastruktura, podrška, usluge


Elementi usluge i infrastrukture

U elemente Cloud Computing usluge Telekoma Srbija spadaju  povezivanje lokacija Cloud Computing infrastrukture Cominga i korisnika korišćenjem telekomunikacione usluge, te obezbeđivanje pristupa virtuelnim desktop-ovima i serverima CC infrastrukture korišćenjem telekomunikacione usluge. Tu su još i kreiranje i podešavanje odgovarajućeg broja virtuelnih servera i virtuelnih desktop-ova unutar Cloud Computing infrastrukture kompanije Coming, te instalacija i podešavanje softverskog paketa u odgovarajućim elementima CC infrastrukture na strani partnerske firme Coming i na strani korisnika. Konačno, završni element je održavanje sistema.CC infrastruktura obuhvata CC blok i VMware softver.  CC blok predsatvalja hardversku platformu na kojoj se izvršava VMware softver koji se koristi za kreiranje virtuelnih servera, virtuelnih desktop-ova, serverskih i korisničkih aplikacija. Tu imamo:

Virtuelni desktop – virtuelni PC računar, zasnovan na VMware tehnologiji, određenih tehničkih karakteristika

Virtuelni server – server zasnovan na VMware tehnologiji, određenih tehničkih karakteristika sa jedinstvenom IP adresom.

Thin klijent – uređaj pomoću kojeg korisnik pristupa svom virtuelnom desktopu.

Konačno, završni element jeste ono zbog čega se kompletna infrastruktura i izgrađuje – softver. Cloud Computing usluga Telekoma Srbija podrazumeva:

Aplikacija CC portal – za kreiranje, administraciju, monitoring i deaktiviranje servisa od strane korisnika.

Aplikacija CC vApps (CC virtual Applications) – za kreiranje i održavanje kataloga virtutelnih aplikacija i uređaja.

Aplikacija vCenter (virtual Center) – za centralizovani monitoring CC infrastrukture, administriranje korisnika, zaštitu CC infrastrukture i podataka i sl.Podrška i bezbednost

Krucijalni elementi, da li uopšte ima potrebe objašnjavati zašto? Ono na šta korisnici mogu računati po pitanju bezbednosti jesu fizičko obezbeđenje i nadzor data centra, bezbedna VPN konekcija ka data centru, virtuelni Firewall koji potpuno odvaja korisničke servise i propušta samo dozvoljeni saobraćaj, enkripcija podataka na diskovima i na zahtev korisnika, antivirusna zaštita, te ažuriranje operativnog sistema i aplikacija prema preporukama proizvođača softvera.

Kada govorimo o podršci, obezbeđeno je više nivoa podrške. Osnovni nivo podrške predviđa da je kroz cenu mesečne pretplate za Cloud Computing uslugu obezbeđena administracija, monitoring i podrška za ispravan rad virtuelne infrastrukture (radnim danima 9x5). Međutim, tu nije kraj i postoje tri dodatna nivoa podrške, svaki sa posebnim naplatama koje su unapred određene i transparentne:Standardni nivo podrške podrazumeva administraciju, monitoring, podršku u režimu 24x7. Mesečna naknada za standardni nivo podrške iznosi 15% u odnosu na ukupnu mesečnu naknadu za uslugu.

Napredni nivo podrške podrazumeva administraciju operativnog sistema i korisničkih aplikacija, monitoring, podršku, instalaciju i ažuriranje operativnog sistema, administraciju domena i korisnika, optimizaciju performansi IT sistema, u režimu 9x5 radnim danima. Mesečna naknada za napredni nivo podrške iznosi 30% u odnosu na ukupnu mesečnu naknadu za uslugu.

Profesionalni nivo podrške podrazumeva administraciju operativnog sistema i korisničkih aplikacija, monitoring, podršku, instalaciju i ažuriranje operativnog sistema, administraciju domena i korisnika, optimizaciju performansi IT sistema, u režimu 24x7. Mesečna naknada za profesionalni nivo podrške iznosi 50% u odnosu na ukupnu mesečnu naknadu za uslugu.

Telekomove usluge uskoro još dostupnije

Ne sumnjamo da je dobar deo naših čitalaca dobro upoznat sa onim što donose Cloud servisi. Međutim, ovo je prvi put da se susrećemo sa Cloud Computing rešenjima kompanije Telekom Srbija i želeli smo da vam ovim tekstom dočaramo kako sve to izgleda iz perspektive domaće kompanije, fokusirane na omogućavanje novih usluga na domaćem tržištu. Samo pokretanje Cloud Computing usluge na ovako masovnoj skali donosi optimizovanu tehnologija koja omogućava naprednu realizaciju usluga, makar u teoriji. Cloud Computing usluga Telekoma Srbija sve to dovodi ne samo na jedan visok, već i širok nivo, gađajući širu dostupnost usluga. Infrastruktura je tu, spremnost je tu, sada sve zavisi od konkretnih firmi i rešenja kakva im trebaju.Što se nas tiče, obećavamo vam da će biti puno priče o konkretnim rešenjima, kako Cloud rešenja, tako i drugih rešenja koja se nalaze u ponudi Telekoma Srbija. Verujte da smo i sami bili iznenađeni obimom ponude, ali i njenom raznovrsnošću. Već radimo na realizaciji prikaza vrlo zanimljivog Auto Tracker servisa, o kome ćete uskoro moći da čitate na stranicama našeg sajta i koji će biti dostupan kako firmama, tako i privatnim licima.

Telekom će u narednom periodu puno raditi na „otvaranju“, odnosno znatnijem informisanju javnosti o uslugama koje pruža, naročito sa određenim okretanjem prema rezidencijalnim korisnicima i delimičnim odmakom od ranije politike koja je podrazumevala okrenutost isključivo firmama i poslovnim korisnicima. Mi ćemo biti tu da ispratimo dešavanja, a računajte da ćete od oktobra biti u prilici da čitate o mnogim servisima Telekoma – ne prazne priče i teoretisanja, već direktne utiske stečene isprobavanjem i korišćenjem samih servisa, onako kako ste i navikli od nas. Naš cilj je da svojim čitaocima verno prenosimo iskustvo, bez obzira da li se radilo o kompjuterskom hardveru, telefonima ili servisima, gde je nesumnjivo budućnost IT-ja, a tog principa ćemo se i dalje držati. Do skorog čitanja...
 

Najava: Sinergija 11

Telekom Srbija: GPS AutoTrack

  • Povezane teme:
10604
10605
10606
10607
10608
10609