Greška

Došlo je do greške.

Raiffeisen mBusiness aplikacija

12.02.2015 12:15 | 2 Biznis IT
Raiffeisen mBusiness aplikacija

Očigledno je da će 2015. godina doneti dosta pozitivnih pomaka u sektoru koji smo svi navikli da posmatramo kao ultra-konzervativan. Da stvari budu još gore, u Srbiji se često na bankarski sektor gleda sa nepoverenjem, imajući u vidu šta se dešavalo u zemlji u proteklim decenijama. No, stvari se očito kreću nabolje i nove inicijative ne samo da otvaraju put nekoj novoj eri u odnosu klijenata i banaka prisutnih na domaćem tržištu, već pokreću i određeno nadmetanje, tipično za tržišne segmente gde je prisutna visoka stopa konkurentnosti, a to je u Srbiji sa tolikim brojem banaka svakako slučaj...

Filip Majkić

Nije dovoljno samo da postoji veliki broj tržišnih takmičara da bi se oformila zdrava konkurencija. Veliki je broj eksternih i internih faktora kada, kako i zašto počinje da se pokreće čitava mašinerija koja se upreže poput lokomotive i počinje da grabi koracima od sedam milja. Nakon nekoliko godina kada nam se činilo da je bankama cilj da se nadmeću samo kroz iznos mesečnih ili godišnjih kamata na kredite ili štednju, po svemu sudeći ulazimo u novo doba.

mbiz_dodatno2.jpg

Naravno da nije nikakva tajna da je novo doba određeno krupnim tehnološkim koracima unapred,  ali do sada nismo imali takav osećaj, barem u znatnijoj meri. Sada se, međutim, sprema veliki broj inovacija i novih usluga, koje će u budućnosti uticati na odnos klijenta i banke barem podjednako, a u slučaju pojedinih kategorija korisnika, i više nego razlike u mesečnim troškovima ili kamatama. Koliko je banka agilna, da li mi nudi rešenje pomoću koga mogu u svakom trenutku da izvršim plaćanje, proverim stanje na računu, da li mi nudi kompletan pregled mojih transakcija, i konačno, da li to sve mogu da dobijem u svom džepu, tako da mogu da ponesem sa sobom i da mi bude dostupno uvek i svuda?

Raiffeisen banka je prva ponudila domaćem tržištu kompletno mobilno rešenje za pravna lica

Puno pričamo o tome kako su telefoni i tableti doneli ogroman broj promena i inovacija, ali smo poprilično čekali da se te stavke materijalizuju u svakodnevnoj praksi ovdašnjih banaka. Sa jedne strane, potpuno razumemo zašto je to tako; problematična zakonska rešenja, komplikovane procedure, nepoverenje građanima prema oblicima plaćanja koji nisu keš, materijalne nemaštine, itd. itd. Međutim, mora se ići dalje. Mišljenja smo da će upravo 2015. godina biti ta godina u kojoj će se krenuti dalje krupnim koracima. Već ste verovatno na stranicama našeg sajta čitali o inicijativama koje je pokrenula Telenor banka, a svakako ste mogli da u sredstvima javnog informisanja pročitate o svemu što je novajlija na domaćem bankarskom tržištu pokrenuo. Bilo je i smisla za tako nešto, budući da je telekomunikacioni gigant podrazumevano okrenut poslovanju sa stanovništvom, odnosno krajnjim korisnicima. Međutim, šta ukoliko spadate u poslovne korisnike, odnosno pravna lica? Ukoliko je potrebno da svoje poslovne račune plaćate i držite pod evidencijom, da lako i brzo pogledate spisak transakcija, da izdajete naloge za plaćanje u pokretu?

mbiz_dodatno1.jpg

Za tako nešto, logično je da sa svojim kompletnim rešenjem izađe jedna od najvećih i najstarijih banaka, čije reputacije verovatno u punoj meri postajete svesni tek kada kročite na ogromni bečki aerodrom i shvatite da je kompletan aerodrom brendirao Raiffeisen. Upravo je Raiffeisen banka prva ponudila domaćem tržištu kompletno mobilno rešenje za pravna lica. Reč je o, ponavljamo, prvom ovakvom rešenju u Srbiji, i jednom od prvih u širem regionu.

Radi se o Raiffeisen mBusiness aplikaciji, koju smo zahvaljujući ljubaznosti i entuzijazmu lokalnog Raiffeisen tima zaduženog za digitalni banking imali priliku da koristimo neko vreme u formi test naloga. Pogledajte najpre kratak pregled aplikacije i njenih mogućnosti, kao i naše utiske nakon druženja sa ovom izuzetno korisnom alatkom, koju će svaki vlasnik ma kakvog malog (pa i srednjeg) biznisa itekako znati da ceni...

Nalog i bezbednost

Raiffeisen mBusiness aplikaciju smo preuzeli sa zvanične stranice na Google Play Store servisu. Međutim, to neće biti tipičan prvi korak novog korisnika. Najpre je potrebno da odete do obližnje poslovnice Raiffeisen-a i, pod pretpostavkom da imate otvoren račun firme u toj banci, izrazite želju da vam se aktivira servis za mobilno bankarstvo. Nakon toga, sve što će vam biti potrebno jeste internet pristup i vaš mobilni uređaj. Mi smo koristili verziju za Android, koju smo isprobali na Note 2 smartfonu, sa Android 4.1 korisničkim interfejsom.

mbiz_rai_s.jpg

Nakon preuzimanja aplikacije, potrebno je da se logujete u nju. Prilikom prvog logina, biće vam zatraženo da kreirate korisnički nalog. Taj nalog kreirate sami, na osnovu svog telefonskog broja koji je registrovan za pristup usluzi mobilnog bankarstva, kao i na osnovu LIB-a koji vam je izdat u lokalnoj ekspozituri Raiffeisen banke. Pretpostavljamo da nema potrebe da vam naglašavamo koliko je važno da ove podatke ne delite ni sa kim, te da ih čuvate na bezbednom mestu.

Prvi korak je da odete do obližnje poslovnice Raiffeisen-a i, pod pretpostavkom da imate otvoren račun firme u toj banci, izrazite želju da vam se aktivira servis za mobilno bankarstvo

Kad smo već kod bezbednosti, ništa od podataka vezanih za nalog, transakcije i druge vrste interakcija između vas (odnosno, vaše firme) kao korisnika i banke se ne čuva na samom telefonu. Ovakav pristup je savršeno smislen i logičan. U slučaju da izgubite svoj telefon ili vam ga neko ukrade, možete biti potpuno mirni da neće biti u prilici da vam načini materijalnu štetu, niti da proverava koje ste sve vrste transakcija obavljali i u kom vremenskom periodu.

  mbiz_aplikacija1_s.jpg

Na taj način je bezbednost korisnika zagarantovana. Ukoliko se tri puta za redom ne obavi uspešan login, aplikacija će se automatski zaključati na određeni, predefinisani period trajanja. Takođe, u realnom radu sa aplikacijom primetili smo da je lozinka osetljiva na caps lock, odnosno da razlikuje mala i velika slova. To je dobro jer usložnjava šifru i omogućava veći broj kombinacija za dobijanje šifre, čime se dodatno uvećava bezbednost naloga.

Aplikacija je dostupna na dva jezika – engleskom i srpskom, što pozdravljamo, jer svakako može da olakša rad raznim grupama korisnika. Za nas je veoma bitno da možemo da koristimo aplikaciju na našem jeziku, a pretpostavljamo da je velikom broju stranaca koji rade u Srbiji, i kojima svakako ovakva stvar itekako dobrodođe, veoma značajna stavka prisustva opcije na engleskom jeziku. Na taj način se koristi najbolje od oba sveta i svaki korisnik može da odabere da po želji koristi interfejs na jeziku na kom mu je korišćenje udobnije.

mbiz_skrin1_s.jpg

Lozinka koju kreirate mora imati dužinu od 8 do 16 znakova. Pri tome, mora da sadrži barem jedno malo i jedno veliko slovo, minimum dva broja, a početni karakter mora biti slovo. Uz pomenuto, prilikom kreiranja naloga je potrebno uneti i LIB, odnosno lični identifikacioni broj koji dobijate od strane Raiffeisen banke. LIB broj korisnik treba da sačuva, jer postoji velika šansa da će mu opet biti potreban, recimo ako dođe do potrebe da se kreira nov korisnički nalog.

mbiz_dodatno9.jpg

Kada je reč o otvaranju naloga, treba reći da klijent dobija privilegije po računima koje u momentu podnošenja zahteva ima otvorene u banci. Ukoliko naknadno otvara dodatne račune, potrebno je da podnese zahtev za dopunom ovlašćenja kada su E-kanali u pitanju. Zahtev može da bude u slobodnoj formi poslat i putem emaila ili faksa, ali je bitno da je pečatiran i potpisan od strane zakonskog zastupnika.

Aplikacija izbliza

Nakon uspešnog logovanja, na ekranu vašeg mobilnog uređaja će se prikazati glavni prozor aplikacije. Proći ćemo kroz sve opcije i eventualno spomenuti neke od scenarija u kojima bi te opcije bile od velike koristi u svakodnevnoj praksi. Napominjemo na samom početku da je sa ovom aplikacijom Raiffeisen banka odmakla od prakse da se korisniku nudi “rudimentarno” što mu je potrebno za funkcionisanje, pa tako aplikacija sadrži i neke veoma interesantne opcije koje mogu pomoći korisniku, a oslanjaju se na funkcije njegovog pametnog uređaja. Kada je raspored u pitanju, u principu su najvažnije stavke istaknute na samom vrhu.

mbiz_aplikacija2_s.jpg

Računi – prva opcija, istovremeno i najinformativnija za svakoga ko vodi svoju firmu ili prosto vodi računa o stanju finansija unutar firme. Ova opcija donosi informacije o stanju i prometu po računima, kao i pregled podataka o transakcijama. Veoma je bitno naglasiti da se ove operacije odvijaju u realnom vremenu, tako da možete stanje stvari držati u potpunosti pod kontrolom.

Omogućen je i detaljniji pregled, koji se dobija odabirom odgovarajuće opcije, odnosno strelice koja se nalazi desno od broja računa. Tada vam se pojavljuju informacije o proknjiženom saldu, tipu valute, statusu, pozajmicama, terminima poslednje uplate i isplate, rezervisanim sredstvima. Takođe, tu su i dve dodatne opcije, Promet i Plaćanje. U stavci Promet možete da pogledate promet po izabranom računu. Nude se tri mogućnosti, na tekući dan, u prethodnih 7 dana i u prethodnih 30 dana. Kada je opcija Plaćanje u pitanju, ona vam omogućava da izvršite odgovarajuća plaćanja. Ova opcija je usko vezana sa predefinisanim nalozima, koje je potrebno definisati na zahtevu u ekspozituri Raiffeisen banke.

mbiz_aplikacija3_s.jpg

Kartice – opcija koja se koristi za pregled stanja po računima poslovnih kartica. Takođe, sadrži informacije o raspoloživom stanju i rezervisanim sredstvima. Nažalost, demo nalog koji smo koristili nije sadržao račune poslovnih kartica, pa nismo mogli da steknemo potpun uvid u opcije dostupne u okviru ove stavke.

Direktno iz aplikacije nije moguće zamrznuti, zabraniti karticu ili transakciju koja se vrši putem nje. Dakle, treba dobro voditi računa kome se daje dozvola da vrši plaćanja putem predefinisanih kartica.

Predefinisani nalozi – reč je o opciji kojom se daje mogućnost da se vrši plaćanje unapred definisanim korisnicima. Recimo, imate standardnog partnera, ili pak trebate da isplatite neke doznake ili fakture, došao je dan za isplatu plata ili poreza i doprinosa. Sve to možete veoma lako u samo par klikova da obavite putem ove opcije. Isplate se vrše isključivo u domaćoj valuti, odnosno u skladu sa važećim domaćim platnim prometom.

Treba reći da listu predefinisanih naloga trebate da ranije izaberete i definišete u zahtevu koji dostavljate u ekspozituru Raiffeisen banke. Dakle, neophodno je da zajedno sa svojim bankarom prođete kroz ovaj proces, kako se ne bi dešavale neželjene ili slučajne greške. U okviru naloga možete baratati informacijama koje će biti dobro poznate svima koji su ikada imali bilo kakve veze sa plaćanjima. Neke stvari su definisane unapred, u skladu sa vašim zahtevom ekspozituri. Recimo, šifra plaćanja i valuta, naziv i mesto korisnika prema kome vršite plaćanje, kao i broj njegovog računa. Vi možete da menjate parametre koji su podložni čestim promenama, poput modela i poziva na broj, opisa svrhe plaćanja, novčanog iznosa (naravno), a tu je i mogućnost štikliranja stavke Hitno,. Naravno, klik na opciju “Plaćanje” šalje nalog banci na realizaciju.

Kako se radi o usluzi namenjenoj manjim firmama, ne čude određena ograničenja koja su trenutno važeća za plaćanja. Konkretno, maksimalan broj naloga koje možete realizovati putem mBusiness aplikacije u toku jedne nedelje je 15. Takođe, maksimalan nedeljni limit iznosa svih naloga realizovanih putem mobilne aplikacije nedeljno ne može da pređe 2.000.000 dinara.

mbiz_skrin8_s.jpgmbiz_skrin9_s.jpg

Svi nalozi na čekanju – stavka koja se koristi za, kao što joj ime kaže, pregled naloga na čekanju, sa mogućnošću storniranja naloga poslatih putem aplikacije za mobilno bankarstvo.

Poslati e-nalozi – opcija za pregled statusa poslatih elektronskih naloga za plaćanje.

Obaveštenja – sekcija u kojoj korisnik može videti obaveštenja od Raiffeisen banke.

Aplikacija sadrži i neke veoma interesantne opcije koje mogu pomoći korisniku, a oslanjaju se na funkcije njegovog pametnog uređaja

Bankomati i filijale – reč je o veoma zanimljivoj i zaista korisnoj opciji. Uz pomoć oslanjanja na Google Maps, ova opcija vam omogućava da brzo locirate najbližu ekspozituru ili bankomat Raiffeisen banke. Uz precizne lokacije na Google Mapama, ovo je garancija da u svakom trenutku možete veoma lako i brzo pronaći najbližu filijalu, što vam dodatno može uštedeti vreme ili jednostavno pomoći da u najbržem roku dođete do potrebnih informacija ili reakcija vašeg bankara.

Kao što možete da vidite na priloženoj fotografiji, u odnosu na našu tadašnju lokaciju je sasvim lepo i korektno locirana najbliža filijala, a naravno na mapama se prikazuju i sve ostale filijale Raiffeisen banke. Naravno, potrebno je da na vašem mobilnom uređaju bude uključena opcija za lociranje. Ukoliko je potrebna još hitnija pomoć, tu je...

mbiz_aplikacija4_s.jpg

Kontakt centar – odabirom ove opcije se vrši momentalno pozivanje Kontakt centra Raiffeisen banke. Tada vam operater u direktnom razgovoru može pomoći sa vašim problemom ili nedoumicom, ukoliko je imate.

Pomoć – radi se o klasičnom Help vodiču, sa osnovnim uputstvima i određenim dodatnim informacijama vezanim za korišćenje mBusiness aplikacije. Korisno ukoliko niste sigurni koja sekcija aplikacije čemu služi, premda smo uvereni da je korišćenje više nego jednostavno i jasno, te da nema nikakvih posebnih “začkoljica” koje bi vas terale na nedoumicu. U svakom slučaju, ukoliko vam je potrebno da se obratite na određeni telefon ili mail radi saveta ili pitanja, na kraju ove sekcije su priloženi odgovarajući kontakti.

mbiz_skrin10_s.jpg

Kursna lista – kao što i samo ime kaže, omogućava prikaz kursne liste za izabrani datum. Verovatno ne trebamo dalje da objašnjavamo značaj ove stavke, posebno u današnje vreme kada mnogi građani i firme jednim okom pažljivo motre na kursna dešavanja, koja toliko utiču na poslovanje danas.

Promena lozinke i Odjava – opcije koje govore same za sebe; prva služi da promenite lozinku koju koristite za prijavu na aplikaciju, u skladu sa pravilima o sadržaju lozinke o čemu smo govorili na prethodnoj strani. Odjava omogućava izlazak iz aplikacije. Treba znati i da je, makar sa demo nalogom koji smo mi imali priliku da isprobamo, implementiran određeni tajm-aut, tako da nakon određenog perioda neaktivnosti, koji je prilično kratak, aplikacija sama izloguje korisnika, tako da nema bojazni da bi, primera radi, njegov rad mogao biti izložen nekome ko bi nakratko koristio telefon, pa se preko multitaskinga odjednom našao u mBusiness aplikaciji. Drugim rečima, programeri i Raiffeisen su mislili i na tu mogućnost...  

Utisci u radu i zaključak

Raiffeisen mBusiness aplikacija je ono što se dugo čekalo na srpskom poslovnom tržištu. Kompletna, funkcionalna aplikacija namenjena kompanijama i preduzetnicima, koja može dodatno unaprediti svakodnevno iskustvo u radu i olakšati poslove vezane za plaćanje. S tim u vezi, važno je još jednom istaći određene limite koji jasno ukazuju na to da je aplikacija namenjena manjim i srednjim (makar onome što se u Srbiji naziva srednjim) firmama. Sa 15 mogućih realizacija naloga nedeljno, ukupne vrednosti do 2 miliona dinara, dobijate sasvim upotrebljivu, funkcionalnu celinu koja realno može da podmiri potrebe za plaćanjima i pregledima transakcija vaše kompanije u svakom trenutku. Realno, sa 60-ak mogućih realizacija na mesečnom nivou, odnosno dva plaćanja dnevno, najveći broj delatnosti će biti “pokriven”, a naročito mali preduzetnici.

mbiz_dodatno4.jpg

Naravno, krucijalna osobina i kvalitet koji aplikacija donosi jeste da sve te poslove možete da obavljate u bilo kom trenutku, bilo kada, dokle god imate pristup internetu. Niste zavisni od platforme ili mobilnog uređaja (unutar razumnih granica, budući da postoje i Android i iOS verzije, ali recimo ne postoji Windows Phone varijanta još uvek), i uvek i u svakom trenutku vam je dostupan svaki bitan detalj vezan za finansijske operacije vaše firme. Sve to sa ekrana vašeg mobilnog uređaja, dok putujete na sledeći sastanak, obavljate razgovore/pregovore, ili ručate u nekom kafiću u pauzi između sastanaka.

Lakoća obavljanja poslova vezanih za plaćanje ne samo da dodatno podstakla razvoj, već i odagnava strahovanja mnogih koji se dvoume da li da se uopšte u puštaju u muke koje sa sobom povlači početak sopstvenog biznisa

Pogledajmo jedan prost primer preduzeća sa petoro zaposlenih. Vi, kao neko ko se stara o finansijama, možete da predefinišete pet naloga za isplatu plata, pet naloga za isplatu doprinosa (pa puta četiri vrste doprinosa), kao i nekoliko naloga za isplatu vašim poslovnim partnerima od kojih redovno unajmljujete neku uslugu ili plaćate određeni materijal. Nakon toga, vi više nemate nikakve probleme niti nerviranja, nema čekanja u redovima ili popunjavanja platnih naloga iznova i iznova. Uz samo nekoliko klikova, vi možete da realizujete sve ove operacije plaćanja na veoma elegantan i ugodan način.

Naravno, tu je i mogućnost pregleda stanja po računima, e-banking isplata, raznih informacija vezanih za račune po danima i nedeljama, kao i o računima platnih kartica preduzeća. Pored toga, tu je čitav niz funkcija koje vam omogućavaju razne vrste uspostavljanja kontakata sa bankom u slučaju potrebe i olakšavaju brzo pronalaženje najbliže filijale Raiffeisen banke.

mbiz_dodatno5.jpg

Puno se vodilo računa o aspektima bezbednosti. Čak i kada vam se učini da bi vam nešto moglo smetati, poput automatskog izlogovanja, čim malo razmislite shvatite koliko su takve opcije korisne i poželjne. Bezbednost je na veoma visokom nivou, sa vašim LIB-om, sa korisničkim imenom i šifrom, obavezom imanja/kreiranja šifre koja je solidne kompleksnosti, bez čuvanja bilo kakvih podataka direktno na telefonu već na mestima koja su za to daleko bezbednija – na serverima Raiffeisen banke. U tom smislu možemo da uputimo sve pohvale.

mbiz_dodatno8.jpg

Što se tehničkog aspekta aplikacije tiče, moramo reći da je sve radilo veoma lepo. Interfejs je jasan, opcije su pregledne i funkcionalne. Sekcije za pomoć su jasno naznačene i otklanjaju bilo kakve nedoumice koje biste mogli imati u samom korišćenju aplikacije. Od strane same banke se dobija vrlo jasno i lepo objašnjenje svake pojedinačne opcije u aplikaciji u PDF formatu. Sve u svemu, veoma smo zadovoljni onim što smo imali prilike da isprobamo.

mbiz_dodatno6.jpg

Ukupan utisak je stoga izuzetno pozitivan. Srbiji treba razvoj ovog sektora, gde bi lakoća obavljanja poslova vezanih za plaćanje ne samo dodatno podstakla razvoj, već i odagnala strahovanja mnogih koji se možda dvoume da li da se uopšte u puštaju u muke koje sa sobom povlači početak sopstvenog biznisa. Nova mBusiness aplikacija Raiffeisen banke je tu da im upravo tu vrstu strahova odagna. Dopalo nam se ono što je mBusiness pokazao da može u svakodnevnoj praksi.

Jedno je sigurno, borba na ovom segmentu tržišta će se tek zahuktavati. Oni koji budu nudili prava i korisna rešenja će imati veoma dobru startnu poziciju, jer u ovom sektoru često nije presudna cena usluge koliko njen kvalitet ili ugodnost u korišćenju. Raiffeisen je upravo u tom smislu ostvario pun pogodak sa novom aplikacijom namenjenom malim preduzećima i preduzetnicima i veoma nam je drago što možemo da sa punim pravom očekujemo da se borba na ovom polju uskoro zahukta.

Komentari

0 Dodaj komentar

Telenor štednja: Sve o novoj usluzi Telenor Banke

Telenor banka prva u regionu omogućila beskontaktno podizanje gotovine na bankomatima

  • Povezane teme:
10604
10605
10606
10607
10608
10609