Greška

Došlo je do greške.

MU MIMO bežični WiFi standard

18.09.2017 10:28 | 0 Hardver
MU MIMO bežični WiFi standard

Standardni ruteri koje većina nas svakodnevno koristi su očekivano dobri u svojoj uobičajenoj misiji razmene paketa podataka. Međutim, njihovo glavno ograničenje je u činjenici da to čine u jednom smeru, tačnije isključivo sa jednim uređajem u datom trenutku.

Aleksandar Božović

MU MIMO je novi bežični WiFi standard ili tačnije rečeno poboljašanje učinjeno da olakša i ubrza komunikaciju između više uređaja istovremeno. Standardni ruteri koje većina nas svakodnevno koristi su očekivano dobri u svojoj uobičajenoj misiji razmene paketa podataka. Međutim, njihovo glavno ograničenje je u činjenici da to čine u jednom smeru, tačnije isključivo sa jednim uređajem u datom trenutku. Konkretno ukoliko gledate neki video sa interneta na računaru, vaš standardni ruter ne može u istom trenutku da vrši prenos video sadržaja na telefon ili neki drugi uređaj koji je bežično povezan.

Sa ovom činjenciom se možda u startu nećete složiti jer koliko puta do sada ste bili u situaciji kada gledate neki video na telefonu dok u isto vreme neko od vaših ukućana gleda neki zanimljivi video okačen na Facebook-u ili Instagramu. Tačno, ali morate znati da je to samo privid zbog specifičnog načina rada rutera koji "ispaljuju" male pakete podataka velikom učestanošću ka različitim uređajima u deliću vremena, poput svojevrsnog internet mitraljeza. On će u deliću vremena poslati potreban paket podataka, i odmah preći na drugi uređaj isto tako mu isporučiti manji paket podataka, potom se prebaciti na treći, isto učiniti i tako redom. U kućnim uslovima i manjim posolovnim okruženjima ovakav princip funkcioniše, ali na javnim mestima gde se na ruter povezuje veliki broj korisnika, nastaje ozbiljno usko grlo u radu ovih uređaja koje se oseća u vidu nepodnošljivo sporog interneta. Koliko ste puta pokušali u kafiću gde je gužva ili na moru u pansionu da otvorite neku poruku i pri tome se suočili sa skoro nemoguće sporim internetom. Upravo je to suština problema standardnih rutera. Što je više aktivnih korisnika "prikačeno" na WiFi, utoliko internet više usporava.

mimo1.jpg
 

Skeptici će odmah izvući neoborivi argument u stilu - ali to funkcionšie. Tačno, međutim zamislite sada situaciju u kojoj posedujete ruter koji u istom trenutku može da komunicira sa više uređaja simultano. Upravo je to suština prednosti novih MU-MIMO uređaja i najnovijeg Wi-Fi bežičnog standarda. MU-MIMO je skraćenica od termina "Multiple User - Multiple Input, Multiple Output". Pomoću ovog standarda bežični ruter je sposoban da komunicira sa više uređaja istovremeno koristeći izdvojeni prenos podataka za svaki od povezanih bežičnih uređaja kao da svaki od njih komunicira sa sopstvenim, zasebnim ruterom. Plastično objašnjeno, MU MIMO ruter komunicira sa više uređaja odjednom kao da u sebi ima veliki broj standardnih rutera. Jasno je kao dan da na ovaj način tj. upotrebom ovih rutera, saobraćaj podataka beržičnim putem postaje dramatično efikasniji i brži.

Konkretne prednosti upotrebe MU MIMO standarda je u stabilnijoj bežičnoj vezi sa povezanim uređajima što je od naročitog značaja kada prenosite video sadržaje ili obavljate neke zahtevnije operacije sa potrebom konstanto velikog protoka podataka. U pitanju je svojevrsni vid "pametne" mreže na delu. Jedna od koristi je i što možete u istom trenutku povezati više uređaja odjednom nego što je to slučaj sa klasičnim ruterom gde će u takvim situacijama pojedini uređaji ispadati iz mreže i često gubiti konekciju.

MUMIMI2.png


Iako zvuči gotovo idealno MU MIMO standard ima i svoje limite. Trenutno ovaj standard podržava maksimalno rad sa četiri uređaja istovremeno. Ukoliko povežete veći broj uređaja od maksimalno podržanog, oni će početi da dele isti kanal prenosa što nas vraća na početak priče ovog teksta i ograničenja standardnih rutera. MU MIMO uređaji stižu u konfiguracijama: 1x1, 2x2, 3x3, ili 4x4. Dotični tehnički detalj se odnosi na broj prisutnih antena putem kojih se primaju i šalju podaci. Označava broj istovremenih prenosa koji uređaj može da ostvari kada se poveže na MU MIMO ruter. Takođe MU MIMO ruteri se prevashodno koriste za brzo preuzimanje podataka dok je ograničen ukoliko isto to treba uraditi sa slanjem podataka. Još jedan nedostatak je što MU MIMO barata sa više podataka o vašim uređajima i njihovim komunikacionim kanalima nego što je to slučaj sa jednostavnijim standardima bežične komunikacije. Ovaj detalj u značajnijoj meri otežava i komplikuje stvari oko upravljanja i eventualnog rešavanja problema u MU MIMO mreži.

Jedno od ograničenja ove tehnologije je i to što sa MU MIMO ruterima generalno mogu raditi svi uređaji ali samo oni kompatibilni sa MU MIMO tehnologijom će ostvariti kompletnu korist od brze komunikacije, što znači da morate imati MU MIMO kompatibilan uređaj. Trenutno MU MIMO ruteri vrše prenos podataka isključivo putem novijeg 802.11ac bežičnog protokola. U pitanju su uređaji sa podrškom za dvopojasni WiFi. Mnogi jeftiniji uređaji nemaju mogućnost prijema i dekodiranja bežičnog signala na 5GHz. To što neki uređaj ima mogućnost rada sa 802.11ac bežičnim mrežama ne znači automatski da je MU MIMO kompatibilan. Dakle, kada nabavljate jedan ovakav bežični uređaj, obavezno proverite da li je u specifikacijama naznačeno prisustvo MU MIMO standarda. 

Signal MU MIMO rutera je usmeren, a to znači da najbolje radi ukoliko imate stacionaran uređaj ili ne menjate često poziciju. U tim situacijama je brzina preuzimanja podataka najveća. Ukoliko pak šetate unaokolo i gledate neki video na tabletu, nećete ostvariti benefit od bržeg transfera pomoću MU MIMO standarda. Kada sve sumirate zaključujete da je krajnji cilj MU MIMO tehnologije brža i lakša konzumacija kvalitetnijih internet sadržaja. Brzina je povećana kao i kvalitet veze u relativno ograničenom prostoru zbog usmerenosti signala. I pored svojih brojnih ograničenja MU MIMO predstavalja jedan od najlakših načina u svrhu povećanja kvaliteta i brzine interneta u okruženju kuće, stana ili manjih firmi!

Komentari

0 Dodaj komentar

Predstavljamo: QNAP TS-431P

Predstavljamo: QNAP TS-653B

  • Povezane teme:
10203
10205
10206
10207
10208
10209