Greška

Došlo je do greške.

Motion Launch

20.03.2014 18:45 | 0 Mobile
Motion Launch

Ugrađeni senzori pokreta će detektovati kada podignete telefon, pa zatim možete samo jednim prevlačenjem prsta po ekranu ili dvostrukim dodirom ekrana da otključate telefon ili pokrenete neku aplikaciju, bez potrebe za pritiskanjem tastera za uključivanje.

Otključajte vaš telefon, pristupite početnom ekranu i pokrenite aplikacije uz Motion Launch funkciju. 

Dok je ekran isključen, podignite telefon u horizontalnom položaju i pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da pokrenete aplikaciju kamere.

MotionLaunch02.jpg

Podignite telefon u uspravnom položaju i dodirnite ekran dva puta kako biste ga probudili.

MotionLaunch03.jpg

Dok je ekran isključen, podignite telefon u uspravnom položaju i povucite prstom nadole kako biste pokrenuli glasovno biranje.

MotionLaunch04.jpg

Dok je ekran isključen, podignite telefon u uspravnom položaju i povucite prstom nagore kako biste ga otključali i nastavili rad u poslednjoj aplikaciji koja je bila otvorena kada se telefon zaključao.

MotionLaunch05.jpg

Dok je ekran isključen, podignite telefon u uspravnom položaju i povucite prstom nalevo kako biste otvorili početni ekran.

MotionLaunch06.jpg

Dok je ekran isključen, podignite telefon u uspravnom položaju i povucite prstom nadesno kako biste pokrenuli BlinkFeed.


Automatsko odgovaranje na pozive

Kada telefon zazvoni, na ekranu će se prikazati caller ID informacija kako biste prepoznali pozivaoca. Tada možete odgovoriti na poziv jednostavnim prinošenjem telefona uhu. Nije potrebno nikakvo pritiskanje tastera, niti prevlačenje prstom.

Zoe

Test: Sony Xperia Z2

  • Povezane teme:
10104
10105
10106
10107
10108
10109