Greška

Došlo je do greške.

Intervju: Radovan Horvath, HP BCS Manager, EEM

06.10.2006 03:39 | 0 Biznis IT
Intervju: Radovan Horvath, HP BCS Manager, EEM

Kompanija HP skoro je promovisala osveženu liniju HP Integrity servera koji su bazirani na Intel Itanium 2 procesorima poslednje generacije, koji da podsetimo koriste dual-core arhitekturu. O novim serverima kompanije HP već smo pisali u našim vestima, a ovom prilikom porazgovarali smo sa gospodinom Radovan Hortavathom o novoj seriji HP proizvoda i planovima HP-a...


Delimir Tasić
 

 Benchmark: Možete li reći ukratko našim čitaocima nešto o HP Integrity serverima i kako su oni pozicionirani u HP-ovom proizvodnom portfoliju?

Gdin. Horvath: Linija HP Integrity servera je integralni deo portfolija HP servera. Pozicionirani su kao high-end rešenja u okviru serverske linije HP proizvoda koja počinje HP ProLiant serverima kao standardnim industrijskim rešenjima. Ciljna grupa high-end klase HP servera, koja se naziva Integrity, su korisnici koji imaju potrebu za stalnom dostupnošću svojih podataka i čiji zahtevi za performansama ne mogu biti zadovoljeni standardnim x86 serverima kao što su oni iz ProLiant serije.


Benchmark: Dakle, HP ProLiant serveri zasnovani su na Intel Xeon i AMD Opteron procesorima, a HP Integrity sačinjavaju Intel Itanium procesori?

Gdin. Horvath: Da! Integrity je brend servera koji je zasnovan na Intel Itanium procesorima. Trenutno HP nudi pet različitih linija serverskih proizvoda zasnovanih na pet različitih tipova procesora. Ipak, na snazi je konsolidacija našeg proizvodnog portfolija tako da ćemo u budućnosti imati samo dve linije serverskih proizvoda i to će biti HP Integrity i HP ProLiant, obe serije biće zasnovane na standardnim procesorima iz ponude poznatih kompanija koje se bave proizvodnjom mikroprocesora. Diferencijacija među proizvodima biće po tipu procesora. Tako će ProLiant biti baziran na tzv. x86 procesoru, a Integrity će za osnovu imati Itanium 2 i njegove naslednike.


Benchmark: U kom tipu kompanija su HP Integrity serveri pretežno zastupljeni? Koja je to kritična veličina kompanije koja zahteva Integrity serverska rešenja, a ne ProLiant liniju proizvoda?

Gdin. Horvath: Ne bih govorio o veličini kompanije, pošto ključna karakteristika kompanije nije samo njena veličina. Sa Integrity serverima sa aspekta performansi možemo ići mnogo dalje nego što je to slučaj sa ProLiant rešenjima odnosno Integrity nudi daleko veći nivo performansi. Takođe Integrity nudi i neke specifične mogućnosti kao što su UNIX klastering ili OpenVMS klastering koji ne zavise od veličine kompanije nego od njenih potreba. Dakle, kupci Integrity servera su pretežno kompanije koje žele pouzdane servere koje karakteriše visok nivo performansi, dostupnosti i robustnosti. Dobar primer može biti sektor proizvodnje u kome ne postoji potreba za serverima visokih performansi već za serverima koji omogućavaju permanentnu kontrolu proizvodnog procesa odnosno sistem koji će korisnicima biti dostupan 24/7 i to je oblast u kojoj se pretežno koriste Integrity rešenja. Generalno najveća tražnja za ovom klasom servera dolazi od strane telekomunikacionih i finansijskih kompanija, zatim državne uprave i kompanija koje se bave proizvodnjom.


Benchmark: Možete li nam reći koji je operativni sistem dominantan kod HP Integrity linije servera: UNIX, odnosno HP-UX, Windows 2k3, OpenVMS...

Gdin. Horvath: Dominantni operativni sistem je UNIX, odnosno HP-UX. HP Integrity su zamišljeni u prvom redu kao zamena ili nadogradnja za naše HP-UX ili Tru64 korisnike. Dakle, najveći broj korisnika HP Integrity servera koristi HP-UX, zatim Windows, potom Linux i OpenVMS.


Benchmark: Kako implementacija HP Integrity servera omogućava kompanijama da snize troškove? Sudeći po vašim istraživanjima da li je moguće kvantifikovati nivo uštede koji se ostvaruje implementacijom HP Integrity servera?

Gdin. Horvath: Ne može se tačno brojčano izraziti ušteda, jer ona prevashodno zavisi od načina implementacije serverskog rešenja. Kada je takva analiza zaista potrebna u konkretnom slučaju, mi koristimo metode nezavisnih kompanija za merenje ovih parametara. Globalno ušteda od implementacije Integrity servera dolazi sa dve strane. Prvo ušteda dolazi sa strane samog hardvera, jer Integrity nudi nivo performansi RISC mašina po znatno povoljnijim cenama što znači da korisnici plaćaju manji iznos novca po transakciji. Sledeća oblast u kojoj se ostvaruje značajan nivo uštede jeste softver, posebno ako govorimo o softveru za virtualizaciju koji dolazi iz HP-a i nosi naziv Virtual Server Environment. Dakle, ako se pravilno implementiraju ove softverske tehnologije, može se podići iskorišćenje servera sa uobičajenih 30% na čak 90%!


Benchmark: Našim čitaocima je poznato da je HP radio sa Intel-om na razvoju Itanium čipova. Da li HP i dalje radi na Itanium projektu i da li se slažete sa analizama koje kažu da je Itanium linija proizvoda u krizi?

Gdin. Horvath: Koliko je meni poznati HP više ne učestvuje direktno sa Intel-om na razvoju Itanium čipa. Zapravo u prošlosti, pre oko deset godina, ta arhitektura je bila HP-ov patent i mi smo započeli da je implementiramo zajedno sa Intel-om. Pre par godina smo celokupni razvoj prepustili kompaniji Intel. Itanium čip ima odlične tržišne pozicije, a najveća diskusija se vodi oko toga da li je Itanium opravdao očekivanja, ali zapravo da li je moguće izmeriti realno nivo očekivanja? Ono što je za nas činjenica jeste da je Itanium trenutno najbrži masovni 64-bitni čip na tržištu servera i da u isto vreme čini segment tržišta servera koji ima najbrži rast.

 

 


 

Benchmark: Da li mala tržišta poput srpskog prihvataju tehnologije kao što je HP Integrity?

Gdin. Horvath: Srpsko tržište se ne razlikuje previše od drugih tržišta koja su obuhvaćena regionom za koji sam ja zadužen, a koji je pretežno sastavljen od malih zemalja. Mogu reći da smo imali veoma dobre uspehe i velike narudžbine kada su HP Integrity rešenja u pitanju baš na srpskom tržištu.


Benchmark: Koji je to cenovni nivo koji treba platiti kako bi se u preduzećima srednje veličine implementirala HP Integrity serverska tehnologija?

Gdin. Horvath: To nije lako kvantifikovati. Prosečna cena samog servera sa hardverske tačke gledišta je oko 20 000 američkih dolara za entry-level kategoriju Integrity servera. Ipak trenutno sam hardver ulazi u cenu jednog projekta sa 30% do svega 10% učešća. Najveći deo ušteda dolazi zapravo nakon kupovine, jer ste u stanju da obavite veći broj transakcija uz nižu potrošnju energije, a ako se pravilno implementiraju tehnologije kao što je Virtual Server Environment drastično se povećava iskorišćenje servera. Uz primenu ove tehnologije potrebna vam je svega jedna hardverska platforma da biste pokrenuli više operativnih sistema u data centru i samim tim možete uštedeti dosta novca, jer ćete biti u stanju da upravljate celom infrastrukturom sa jednog mesta.


Benchmark: Dakle, tzv. total cost of owneship (TCO) je veoma bitan?

Gdin. Horvath: Naravno!


Benchmark: Da li HP samostalno vrši implementaciju HP Integrity rešenja na Srpskom tržištu ili imate partnere među domaćim kompanijama koji obavljaju taj deo posla?

Gdin. Horvath: Ukratko, postoje dva načina poslovanja u ovom segmentu. Generalno naš poslovni model skoncentrisan je na prodaju kroz distributivni kanal. Mi obučavamo i certifikujemo naše partnere koji nude HP Integrity rešenja. Ipak, iako pretežno podržavamo prodaju kroz kanal, vršimo i direktnu saradnju sa najvećim klijentima. Dakle, pokušavamo da izađemo u susret željama kupaca i ako oni žele da rade direktno sa HP-om u stanju smo da podržimo i takav poslovni model.  
 

Intervju: Larry Wu, MSI

  • Povezane teme:
10604
10605
10606
10607
10608
10609