Greška

Došlo je do greške.

Datum 17: Data centri i infrastruktura

25.05.2017 11:34 | 0 Biznis IT
Datum 17: Data centri i infrastruktura

U moru sličnih poslovnih događaja, "DATUM - Dani Tehnološkog Umeća" uspeva da se itekako izdigne. Reč je o specifičnom skupu u organizaciji kompanije Mineco, koja se bavi ICT tržišnom analizom. Podaci su dostupni javnosti putem "SITO" izveštaja, u kojima se objavljuju precizan obim i struktura IT tržišta Srbije. Šta se proda, koliko, kakve su prognoze, koliko zapravo ima preduzeća po IT kategorijama i u kakvom su položaju...Stoga ne čudi da DATUM privlači puno pažnje

Filip Majkić

Poslovni softver i rešenja, kao i IT usluge, velika su tema ne samo u Srbiji, već i šire. Pojedini će primetiti da je zapravo reč o jednom od retkih zdravih segmenata u današnjem IT-ju. Tržišna konkurentnost i zahtevi klijenata da permanentno pristupaju podacima nameću kompanijama i institucijama potrebu sve većih ulaganja u IT infrastrukturu. Tako odluke o Data centrima ulaze u sam vrh prioriteta svih organizacija koji rade, ili nameravaju da rade posao sa velikim brojevima (podataka, informacija, iznosa, dokumenata, klijenata...).


datum17_10_s.jpg


Upravo su ovo teme kojima se bavila stručna konferencija „DATUM – Data centri i IT infrastruktura”, treća po redu na ovu temu. Konferencija je organizovana u sredu, 24. maja, u hotelu Crowne Plaza, a ono što ju je učinilo posebno privlačnom jeste prisustvo čelnika vodećih kompanija zaduženih za infrastrukturu na domaćoj sceni. Konferencija je namenjena finansijskom sektoru, velikim državnim organizacijama, Internet sektoru, telekomunikacionim operaterima, srednjim i velikim preduzećima. Okupila je preko 250 poslovih ljudi iz cele zemlje – tu su bili direktori i direktori IT sektora, tehnički direktori, direktori finansija (CFO). Prednost ovakvog skupa, pored samih informacija, jeste što se iz prve ruke mogu čuti konkretne stvari i razmeniti iskustva iz prakse, kao i uspostaviti kontakti koji se mogu pokazati dragocenim za razvoj daljih poslovnih strategija.


datum17_3_s.jpg


Na konferenciji su učestvovali brojni partneri i ponuđači infrastrukturnih rešenja. Oni su objašnjavali čime se bave, kao i šta nude kako bi prisutni mogli da unaprede svoje poslovanje, uz brojne primere iz prakse, što je čest nedostatak sličnih konferencija koje se organizuju na sličnu tematiku. Predavači su dolazili iz firmi Uptime Institute, Schneider Electric, Enel PS, Vesimpex, Sion Net, Lanaco, Telekoma Srbija, Bisci i Adizes SEE.


datum17_12_s.jpg


Predavanja su bila organizovana po sistemu panela, koji su se fokusirali na određene grupe tema. Prvi panel se odnosio na najvažnije stvari u unapređivanju rada data centara, sprečavanju rizika i problema, merenju efikasnosti data centara i optimizacije u domenu gabarita i potrošnje, samim tim i troškova. Bilo je reči o prevenciji kao dokazano najboljem pristupu problematici data centara, gde je kontinuirano investiranje u usluge i zaposlene, odnosno primenu proaktivnog pristupa, na uzorku od nekoliko godina pokazalo najefikasnije rezultate.


datum17_11_s.jpg

datum17_14_s.jpg


Takođe se govorilo o postizanju optimuma u operativnom radu uz primenu relativno novih koncepata, o čemu smo po prvi put čuli na ovoj konferenciji. Reč je o modularnim data centrima, koji stižu sa prefabrikovanim elementima i zahtevaju ozbiljan pristup prilikom projektovanja data centara. Takođe, tu je i novitet u vidu mikro data centara, koji se takođe može pokazati izuzetno interesantnim za domaće tržište, kojim ne dominiraju velike firme (u svetskom smislu poimanja velikih firmi), već prevashodno mala i srednja preduzeća. Kompaktni data centri su dovoljno veliki i adekvatno hlađeni, a zauzimaju manje od jednog metra kvadratnog prostora. Sa druge strane, imali smo i suprotan primer, pa je tako bilo reči o Lefdal mine Data centru, najvećem data centru na svetu, iskustvima u radu sa njim, obezbeđivanju energetske efikasnosti na tako velikom projektu i tako dalje.


datum17_4_s.jpg

datum17_5_s.jpg


Sve u svemu, veoma smo zadovoljni onim što smo videli i čuli na ovogodišnjoj DATUM konferenciji. Sa naše strane, sve pohvale organizatoru, kao i odlično odabranim predavačima, koji su ove teme učinili vrlo interesantnim i vrednim praćenja, a istovremeno preneli veliki broj iksustava i znanja koja je publika sa radošću prihvatala. Verujemo da će i u narednom periodu biti prilika za nova druženja.


datum17_6_s.jpg

datum17_1_s.jpg

Komentari

0 Dodaj komentar

EDU dan na Sinergiji 16 (Video)

VeeamOn 2017, New Orleans (video)

  • Povezane teme:
10604
10605
10606
10607
10608
10609