Greška

Došlo je do greške.

Gigabyte AORUS Radeon RX 5700 XT 8G

Ocena redakcije

Ocena: 9

za

  • Odlične performanse u 1080p i 1440p
  • Natprosečno dobar WindForce 3x kuler
  • Izdašna ponuda konektora

protiv

  • Softver
  • ... i zbog njega poteškoće sa podešavanjem RGB efekata
  • Visoka cena
Rezultati testa

Kultura rada

Potrošnja energije: 12.00 (u stanju neaktivnosti)
0 80 160 240 320 400
manje je bolje

Kultura rada

Potrošnja energije: 205.00 (pod punim opterećenjem)
0 80 160 240 320 400
manje je bolje

Kultura rada

Radne temperature: 44.00 (u stanju neaktivnosti)
0 20 40 60 80 100
manje je bolje

Kultura rada

Radne temperature: 77.00 (pod punim opterećenjem)
0 20 40 60 80 100
manje je bolje

Assassin's Creed Origins

Very High: 74.00 (1920x1080)
0 24 48 72 96 120
veće je bolje

Assassin's Creed Origins

Very High: 72.00 (2560x1440)
0 24 48 72 96 120
veće je bolje

Far Cry 5

Ultra: 124.00 (1920x1080)
0 30 60 90 120 150
veće je bolje

Far Cry 5

Ultra: 105.00 (2560x1440)
0 30 60 90 120 150
veće je bolje

Battlefield V

Ultra, DX12: 145.00 (1920x1080)
0 44 88 132 176 220
veće je bolje

Battlefield V

Ultra, DX12: 106.00 (2560x1440)
0 44 88 132 176 220
veće je bolje

Shadow of the Tomb Raider

Highest, DX12: 114.00 (1920x1080)
0 40 80 120 160 200
veće je bolje

Shadow of the Tomb Raider

Highest, DX12: 75.00 (2560x1440)
0 40 80 120 160 200
veće je bolje

CUDA/OpenCL

Blender 2.80 - 4K frame BMW M1 GPU: 345.00 (vreme izvršenja)
0 300 600 900 1200 1500
manje je bolje

CUDA/OpenCL

Premiere Pro CC - Benchmark 4K H.264 rendering: 335.00 (vreme izvršenja)
0 140 280 420 560 700
manje je bolje

Division 2

Ultra, DX12: 106.00 (1920x1080)
0 40 80 120 160 200
veće je bolje

Division 2

Ultra, DX12: 69.00 (2560x1440)
0 40 80 120 160 200
veće je bolje

APEX Legends

(High): 196.00 (1920x1080)
0 60 120 180 240 300
veće je bolje

APEX Legends

(High): 145.00 (2560x1440)
0 60 120 180 240 300
veće je bolje

Fortnite

3D Resolution 100%, Performance API: 212.00 (1920x1080)
0 180 360 540 720 900
veće je bolje

Formula 1 2019

Ultra High, DX12: 135.00 (1920x1080)
0 70 140 210 280 350
veće je bolje

Formula 1 2019

Ultra High, DX12: 106.00 (2560x1440)
0 70 140 210 280 350
veće je bolje

GEARS 5

Ultra: 110.00 (1920x1080)
0 36 72 108 144 180
veće je bolje

GEARS 5

Ultra: 77.00 (2560x1440)
0 36 72 108 144 180
veće je bolje

Borderlands 3

Ultra: 96.00 (1920x1080)
0 36 72 108 144 180
veće je bolje

Borderlands 3

Ultra: 66.00 (2560x1440)
0 36 72 108 144 180
veće je bolje
10604
10605
10606
10607
10608
10609