Tekstovi tagovani sa "Trilian"

Softverska dešavanja: april, 2012.

April je bio relativno interesantan mesec u pogledu novih verzija popularnog softvera i softverskih paketa – nije se pojavilo ništa zbog čega će iko pasti sa stolice od uzbuđenja, ali su izašle osvežene verzije nekih često korišćenih programa kojima će se obradovati njihovi korisnici. S obzirom da se u novim verzijama često radi samo o ispravci ranijih grešaka, iskoristićemo priliku i za predstavljanje nekih alata koji su možda manje poznati.